Site-archief

19 moeilijke dingen die je moet durven én doen voor succes!

Afbeeldingblogdurvers

Volgens Dan Waldschmidt, een populaire spreker en business-strateeg, moet je je focussen op 19 vervelende zaken om succesvol te kunnen zijn. Op zijn blog raadt hij iedereen aan om dingen te doen die niemand doet. Alles wat je bang maakt, of wat niet makkelijk is om vol te houden. Dat zijn volgens hem de zaken die het verschil maken tussen een middelmatig en een uiterst succesvol leven.

Bij Z-Staffing vinden we dit wel interessant om met jullie te delen. Het leven is aan de durvers! Dat is een motto waarin we onze uitzendkrachten zeker willen begeleiden. Laat ons vooral jullie succesverhalen weten zodat we ze hier in onze blog met anderen kunnen delen en kunnen leren van elkaar.

19 manieren om succesvol te zijn:

1) Maak dat telefoontje waar je het zo moeilijk mee hebt.
2) Sta vroeger op dan je eigenlijk zelf wilt.
3) Geef meer terug dan dat je krijgt.
4) Geef meer om anderen dan zij om jou.
5) Vecht terug, ook al ben je gekwetst.
6) Speel niet altijd op veilig, maar verlaat je comfort zone.
7) Durf leiden, ook al word je (nog) niet gevolgd.
8) Investeer in jezelf, zelfs wanneer niemand anders dit doet.
9) Wees niet bang om te falen wanneer je zoekt naar antwoorden die je niet hebt.
10) Focus je ook op details, ook al is het makkelijker om ze gewoon te negeren.
11) Zorg voor resultaten in plaats van excuses.
12) Zoek naar verklaringen, zelfs wanneer anderen feiten gewoon aanvaarden.
13) Maak fouten.
14) Probeer steeds opnieuw wanneer iets mislukt.
15) Loop sneller, ook al ben je buiten adem.
16) Wees aardig tegen mensen die gemeen zijn tegen jou.
17) Behaal onredelijke deadlines en lever buitengewone resultaten.
18) Wees verantwoordelijk voor je daden, zeker als de zaken misgaan.
19) Kijk steeds vooruit.

De moeilijkste dingen zijn vaak het makkelijkst te negeren. Je vindt er snel excuses voor of doet alsof ze niet op jou van toepassing zijn. Zich focussen op de moeilijke dingen zorgt er volgens Dan Waldschmidt echter voor dat doodnormale mensen meer succes hebben dan hun slimmere, rijkere en meer gekwalificeerde medemens die de nodige moed mist.

Kortom, maak het jezelf niet gemakkelijk. Je zal immers versteld staan van alles waar je toe in staat bent.
Deel je verhalen door te reageren op deze blog of via onze facebookpagina https://www.facebook.com/zstaffing

Bron: Jobat, Danwaldschmidt.com

Het aangekondigde eenheidsstatuut samengevat: Wat verandert er vanaf 1/01/14?

Op 14 november werd de tekst van het wetsontwerp ‘eenheidsstatuut’ in tweede lezing goedgekeurd door de ministerraad. De definitieve wetgeving zal normaal gezien nog vóór 1 januari 2014 in het Staatsblad verschijnen. Het wetsontwerp bepaalt de nieuwe opzeggingstermijnen en ontslagregels die vanaf 1 januari 2014 voor een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden moeten zorgen. Daarnaast verdwijnt de onbetaalde eerste ziektedag (carensdag), die momenteel nog voor sommige arbeiders en bedienden bestaat.

Het ontwerp voorziet de volgende fundamentele veranderingen vanaf 1 januari 2014:

1) De definitieve afschaffing van de carensdag

De carensdag is de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen die niet wordt betaald, noch door de werkgever, noch door het ziekenfonds. Tot eind 2013 wordt de carensdag nog toegepast voor arbeiders en sommige bedienden.
Ter compensatie van de afschaffing van de carensdag heeft de regering evenwel in het wetsontwerp over het eenheidsstatuut de verplichtingen voor zieke werknemers uitgebreid. Momenteel stelt de wet immers dat enkel de werknemer die zijn werkgever geen medisch attest bezorgt, het recht op het gewaarborgd loon kan verliezen voor de dagen die aan het overmaken van het attest voorafgaan.
Vanaf 1 januari 2014 zal ook de werknemer die de werkgever niet onmiddellijk van zijn arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengt en de werknemer die zich aan een medische controle onttrekt, het recht op gewaarborgd loon kunnen verliezen voor de dagen die aan de verwittiging of de medische controle voorafgaan.

2) Gelijke opzegregels voor arbeiders en bedienden (met enkele uitzonderingen voor bepaalde sectoren)

Vanaf 1 januari 2014 krijgen arbeiders en bedienden gelijkaardige opzegtermijnen. Tijdens de twee eerste contractjaren neemt de opzegtermijn toe per kwartaal. Kwartaal 1: 2 weken, Kwartaal 2: 4 weken, Kwartaal 3: 6 weken, Kwartaal 4: 7 weken, Kwartaal 5: 8 weken, Kwartaal 6: 9 weken, Kwartaal 7: 10 weken, Kwartaal 8: 11 weken.

Wie tussen de 2 en 3 jaar in dienst is, heeft een opzeggingstermijn van 12 weken. Iemand die al tussen de drie en vier jaar werkt, heeft een opzegtermijn van 13 weken. Werknemers die tussen de 4 en 5 jaar actief zijn, hebben een opzegtermijn van 15 weken.
Wie meer dan 5 jaar in dienst is, ziet zijn of haar opzegtermijn met 3 weken per kalenderjaar toenemen. Vanaf het 20ste jaar anciënniteit komt er slechts 1 week opzegtermijn bij. De opzegtermijn kan maximum 62 weken bedragen.

De rechten op een opzeggingstermijn die werden opgebouwd in de tewerkstelling bij eenzelfde werkgever tot op het ogenblik van de inwerkintreding van de nieuwe ontslagregels worden vastgeklikt volgens de bestaande regels. Op deze manier zijn nieuwe bepalingen van toepassing op de nieuwe contracten, maar ook op de oude contracten, voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

3) De uitbreiding van het recht op outplacement

Vandaag is outplacement enkel verplicht voor werknemers ouder dan 45 en bij herstructureringen. Vanaf januari hebben werknemers die ontslagen worden vanaf het zevende jaar anciënniteit recht op outplacement. Dat outplacement wordt wel betaald met een deel van de opzegvergoeding. Een opzeggingsvergoeding van equivalent 7 maanden bestaat op die manier uit 6 maanden opzeggingsvergoeding en 4 weken outplacementpakket. Dit recht is niet van toepassing op werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering of bij ontslag om dringende reden.

4) De afschaffing van de proefperiode

Werkgevers die vanaf 1 januari 2014 een werknemer in dienst nemen met een contract voor onbepaalde duur, zijn onmiddellijk gebonden door de nieuwe opzeggingstermijnen (zie hierboven). Bij een arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ook voor studenten wordt de proeftijd wel behouden m.n. de eerste drie werkdagen. Tijdens deze periode kan elk van beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Om de afschaffing van de proefperiode te compenseren, wordt de nieuwe wetgeving soepeler bij contracten van bepaalde duur. Zo kan elke partij de bestaande overeenkomst eenzijdig beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd. Als extra voorwaarde geldt wel dat deze referteperiode niet langer dan zes maanden mag bedragen. Voorbeeld: een contract van bepaalde duur van 3 maanden, zal dus gedurende anderhalve maand opgezegd kunnen worden; een contract van 2 jaar gedurende maximum 6 maanden.

5) De verplichting om de ontslagen te motiveren

Vanaf 1 januari 2014 zullen werkgevers elk ontslag moeten motiveren. Een regeling rond motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag zal worden voorzien in een in de schoot van de Nationale Arbeidsraad te onderhandelen cao. Deze cao zal in een specifieke regeling voorzien voor vrijgestelde activiteiten.

Het wetsontwerp zal de komende weken nog verder besproken en behandeld worden in het parlement. Minister van Werk Monica De Coninck gaf echter al te kennen de tekst als het best haalbare compromis te beschouwen, en hoopt daarom dat er geen grote wijzingen meer doorgevoerd worden. Als alles goed gaat, zal de definitieve wetgeving nog vóór 1 januari 2014 in het Staatsblad verschijnen.

De nieuwe regels zullen een belangrijke impact hebben bij werkgevers én werknemers. Z-Staffing is klaar om deze nieuwe regels te implementeren vanaf januari. Hebben jullie bedenkingen? Laat je reacties gerust weten via deze blog of neem contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Wil je meer uitgebreide informatie? Bekijk dan onze onderstaande slideshare presentatie.

Werkzoekenden zoeken verkeerd naar een nieuwe job

afbeeldingwerkzoeken
Slechts drie procent van de Nederlandse werkzoekenden zoekt op de meest effectieve manier naar een job, terwijl één op de tien geen enkel van de vijf meest effectieve zoekkanalen gebruikt. Werkzoekenden vertrouwen sterk op nieuwe online oriëntatiekanalen als zoekmachines, vacaturesites en social media, terwijl effectieve kanalen als een open sollicitatie, het uitzendbureau of het binnenlopen bij een bedrijf beperkt gebruikt worden. De mismatch die hierdoor ontstaat werkt onnodig de werkloosheid in de hand. Netwerken is de meest gebruikte en ook de meest effectieve manier om een job te vinden. Dit blijkt uit analyses van de Nederlandse Intelligence Group.

Eén op de zes jongeren maakt alleen gebruik van online kanalen
Wanneer werkzoekenden wordt gevraagd hoe zij zich oriënteren op een job worden digitale kanalen vaak genoemd. Ruim 90 procent maakt gebruik van online bronnen als een vacaturesite, email service, social media of bedrijvensite. Eén op de zes jongeren tot 25 jaar maakt exclusief gebruik van alleen online kanalen. Daarmee worden effectieve offline kanalen zoals netwerken en het binnenlopen van een bedrijf of uitzendbureau ‘vergeten’. Van de personen die het afgelopen jaar van job zijn gewisseld, heeft driekwart dit niét primair via een online kanaal bereikt. Het eigen netwerk, een open sollicitatie of het uitzendbureau blijken in veel gevallen het doorslaggevende kanaal. Alleen de vacaturesite komt als duidelijk online kanaal voor in de top vijf meest effectieve bronnen.

Ineffectief zoekgedrag houdt onnodig lang werkloos
Wanneer kanalen die effectief zijn niet terugkomen in het vacaturezoekgedrag, laten werkzoekenden duidelijk kansen liggen. Zo blijkt binnenlopen of bellen voor een op de twaalf personen tot een job te leiden, maar wordt deze methode door slechts een fractie van de werkzoekenden gebruikt. Drie procent van alle werkzoekenden laat het meest effectieve zoekgedrag zien terwijl één op de tien jobzoekers geen enkel van de top-vijf meest effectieve kanalen gebruikt. 70 procent gebruikt maximaal twee van de genoemde kanalen uit de top vijf. De onderzoekers concluderen dan ook dat er nog veel verbetering mogelijk is in het zoekgedrag: “Het is zorgwekkend om te zien hoe weinig zicht mensen hebben op de kanalen die het meest kansrijk zijn in het vinden van een nieuwe job” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. “Werkzoekenden zouden sneller een job vinden wanneer zij weten hoe en waar ze deze kunnen vinden. Hierin valt eenvoudig veel winst te behalen, tegelijkertijd is hiervoor geen aandacht bij beleidsmakers en belangenorganisaties.”

Jonge werkzoekende gebruikt minder social media dan oudere
Personen onder de 35 blijken relatief weinig gebruik te maken van printmedia bij hun zoektocht naar een (nieuwe) job. 70 procent maakt geen gebruik van (gratis)dagblad of andere printmedia, tegen 54 procent van de personen boven de 35. Opvallend is het gebruik van social media; oudere werkzoekers (45+) maken hier meer gebruik van dan jongeren tot 25 jaar, respectievelijk 44 en 36 procent. Het aandeel dat daadwerkelijk via social media aan een baan komt (jong en oud) is echter gering met zo’n 3 procent. Het zijn trouwens vooral hoogopgeleiden die gebruik maken van social media in hun zoektocht naar een job.

Eigen netwerk zeer effectief kanaal maar niet door iedereen gebruikt
Het meest effectieve zoekkanaal blijkt het eigen netwerk. Maar liefst één op de vijf Nederlanders die het afgelopen jaar een (nieuwe) baan heeft gevonden deed dit via het eigen netwerk. Dit kanaal wordt op de vacaturesite na het meest gebruikt door baanzoekers (70 procent en 58 procent respectievelijk). Toch zijn er ook groepen die relatief weinig gebruik maken van dit kanaal. Met name jongeren tot 25 jaar (38 procent) en personen met een lager opleidingsniveau (30 procent) maken hier weinig gebruik van. Gelet op de kwetsbare positie van deze groepen op de arbeidsmarkt valt het aan te bevelen hier meer aandacht aan te besteden, stelt de Nederlandse Intelligence Group.

Ben je op zoek naar een job? Neem gerust contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html

Bron: Intelligence-group.nl
Datum: 16/10/2013

Z-Staffing opent nieuw kantoor in Boom

fotojoeryenwendygroot
“Z-Staffing had van bij het begin in 2004 al een kantoor op het Eilandje (Bataviastraat) maar nu is er dus een tweede Antwerpse vestiging in de gemeente Boom”, vertelt Office Manager Joery Caluwaerts. “Iedereen kan bij ons terecht in de Colonel Silvertopstraat. Ons kantoor is elke werkdag open van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.30u. We bieden niet alleen maatoplossingen voor bedrijven maar ook voor onze kandidaten!”
Consulente Wendy Leemans en Joery hebben beiden ervaring in de uitzendsector en kozen bewust voor de specifieke aanpak van Z-Staffing. ‘Projectwerking is volledig ons ding en met de specialisaties in cleaning, logistiek en techniek zijn we ervan overtuigd dat we van dit kantoor een succes kunnen maken in deze regio’, aldus nog Joery.

Voor meer info kan u steeds terecht bij :
Z-Staffing Boom
Colonel Silvertopstraat 6
2850 Boom
Tel. 03/450.73.40
Fax 03/450.73.49
boom@z-staffing.org