Site-archief

Meer uitzendarbeid na invoering van eenheidsstatuut

afbeeldingeenheidsstatuut
Uitzendkantoren merken dat de bedrijven het afschaffen van de proefperiode, de verlenging van de opzegtermijnen en de complexe administratie aangrijpen om, in plaats van een vast contract, eerst de werknemers te testen via uitzendarbeid.

Dat zegt de Unizo-studiedienst en wordt bevestigd door sectorfederatie Federgon. De ondernemersorganisatie somt drie redenen op waarom bedrijven nu meer een beroep doen op uitzendkrachten.

In de eerste plaats zijn de opzegtermijnen voor arbeiders flink verhoogd. Voor arbeiders met 1 jaar anciënniteit stijgen deze van 42 dagen naar zeven weken. Een vaste werknemer ontslaan is dus veel duurder geworden.

Een tweede reden is het afschaffen van de proeftijd. Waar zowel werkgever als bediende vroeger in de eerste zes maanden afscheid van elkaar konden nemen met zeven dagen opzeg, bedraagt die termijn nu vier weken. Beiden kunnen dus veel moeilijker uittesten of ze bij elkaar passen.

Een derde reden is de complexere administratie. Wie in dienst was voor 1 januari 2014 en daarna wordt ontslagen, valt binnen twee regelgevingen. Er is bovendien een schriftelijke motivatie voor het ontslag vereist, althans als de werknemer daar expliciet om vraagt.

Meer info over het eenheidsstatuut? Lees onze blog http://wp.me/p21u9X-b8

Bron: Unizo
Datum: 14/02/2014

Nieuwe uitzendwetgeving eindelijk in voege vanaf 1 september 2013. Wat vinden jullie ervan?

Op 1 september verandert de wetgeving op de uitzendarbeid. De nieuwe regels vormen vooral een modernisering van de bestaande wetgeving (wet van 24 juli 1987), die nu meer aangepast wordt aan de hedendaagse arbeidsmarkt. De belangrijkste veranderingen betreffen het motief voor uitzendarbeid, de contracten voor één dag en de informatieverstrekking binnen de onderneming. Hiermee wordt uitzendarbeid eindelijk erkent als een normaal selectiemechanisme en een volwaardige manier van werken naast de bestaande arbeidsstructuren.

Nieuw motief ‘instroom’
Tot nu toe konden werkgevers drie motieven opgeven voor uitzendarbeid m.n. voor een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker, voor een tijdelijke vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. Nu komt er een vierde motief bij: het motief ‘instroom’. Dit houdt in dat werkgevers voortaan ook uitzendkrachten kunnen inschakelen voor het invullen van een vacante betrekking, met de bedoeling hen een vast contract aan te bieden. In de praktijk gebeurde dat al vaak, maar nu is dat dus ook officieel geregeld. Bovendien betekent dit voor werkgevers dat zij voortaan, voor de inschakeling van uitzendkrachten, geen toestemming meer moeten vragen aan de syndicale delegatie. Het aantal ‘pogingen’ om de vacature in te vullen en de duur van het uitzendcontract worden beperkt.

Nieuwe afspraken voor opeenvolgende dagcontracten
Firma’s die met gewone dagcontracten werken, mogen dit blijven doen zonder hiervoor rekening te moeten houden met enige procedure of informatieverplichting. De wetswijziging bevindt zich enkel op het niveau van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten. Deze mogen blijven bestaan maar zijn bij eenzelfde bedrijf enkel toegestaan wanneer de werkgever de nood aan flexibiliteit binnen de organisatie kan aantonen. De werkgever is daarbij verplicht om de ondernemingsraad (OR) of bij onstentenis de syndicale delegatie (SD) te informeren. Als er geen OR of SD is, informeert het uitzendkantoor het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten over de opeenvolgende uitzendcontracten.
Onder ‘nood aan flexibiliteit’ moet verstaan worden: wanneer het werkvolume bij de firma grotendeels afhankelijk is van externe factoren, of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Informatieverstrekking en controle
Tenslotte houdt de nieuwe wetgeving ook in dat er nieuwe verplichtingen gelden inzake de informatieverstrekking en de controle aangaande de tewerkstelling van uitzendkrachten in een onderneming. Bedrijven die een OR of SD hebben, moeten hen voortaan om de zes maanden informeren over het globale aantal uitzendkrachten en hun prestaties per periode en per motief. Als er geen OR of SD is, bezorgt het uitzendkantoor deze informatie maandelijks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Z-Staffing is klaar om deze nieuwe regels te implementeren vanaf september. Hebben jullie bedenkingen? Laat je reacties gerust weten via deze blog of neem contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Wil je meer uitgebreide informatie? Bekijk dan onze onderstaande slideshare presentatie.

Sportvacature.be lanceert vernieuwde vacature-website

Ben je op zoek naar een job in de sportsector ? Neem dan zeker een kijkje naar de volledig vernieuwde webomgeving van www.sportvacature.be

Wie op zoek is naar een job in de sportsector kan zich voortaan online registeren via de vacature-website www.sportvacature.be.

Kandidaten ontvangen na registratie login-gegevens en kunnen hiermee een eigen profielpagina beheren, CV opladen/wijzigen, online solliciteren, … en zich laten matchen met de juiste sportvacatures. Een CV opladen is heel eenvoudig!

Werkgevers kunnen eveneens na registratie zelf hun vacatures online plaatsen en beheren, kandidaten “searchen”, zoekopdrachten instellen om de “witte raaf” te vinden, statistieken bekijken van de geplaatste vacature, een banner opladen, … Kortom, een tool om online alles te beheren waar je ook bent.

Voor meer info, contacteer Yves Steyaert op yves@sportvacature.be.