Site-archief

Nieuwe uitzendwetgeving eindelijk in voege vanaf 1 september 2013. Wat vinden jullie ervan?

Op 1 september verandert de wetgeving op de uitzendarbeid. De nieuwe regels vormen vooral een modernisering van de bestaande wetgeving (wet van 24 juli 1987), die nu meer aangepast wordt aan de hedendaagse arbeidsmarkt. De belangrijkste veranderingen betreffen het motief voor uitzendarbeid, de contracten voor één dag en de informatieverstrekking binnen de onderneming. Hiermee wordt uitzendarbeid eindelijk erkent als een normaal selectiemechanisme en een volwaardige manier van werken naast de bestaande arbeidsstructuren.

Nieuw motief ‘instroom’
Tot nu toe konden werkgevers drie motieven opgeven voor uitzendarbeid m.n. voor een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker, voor een tijdelijke vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. Nu komt er een vierde motief bij: het motief ‘instroom’. Dit houdt in dat werkgevers voortaan ook uitzendkrachten kunnen inschakelen voor het invullen van een vacante betrekking, met de bedoeling hen een vast contract aan te bieden. In de praktijk gebeurde dat al vaak, maar nu is dat dus ook officieel geregeld. Bovendien betekent dit voor werkgevers dat zij voortaan, voor de inschakeling van uitzendkrachten, geen toestemming meer moeten vragen aan de syndicale delegatie. Het aantal ‘pogingen’ om de vacature in te vullen en de duur van het uitzendcontract worden beperkt.

Nieuwe afspraken voor opeenvolgende dagcontracten
Firma’s die met gewone dagcontracten werken, mogen dit blijven doen zonder hiervoor rekening te moeten houden met enige procedure of informatieverplichting. De wetswijziging bevindt zich enkel op het niveau van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten. Deze mogen blijven bestaan maar zijn bij eenzelfde bedrijf enkel toegestaan wanneer de werkgever de nood aan flexibiliteit binnen de organisatie kan aantonen. De werkgever is daarbij verplicht om de ondernemingsraad (OR) of bij onstentenis de syndicale delegatie (SD) te informeren. Als er geen OR of SD is, informeert het uitzendkantoor het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten over de opeenvolgende uitzendcontracten.
Onder ‘nood aan flexibiliteit’ moet verstaan worden: wanneer het werkvolume bij de firma grotendeels afhankelijk is van externe factoren, of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Informatieverstrekking en controle
Tenslotte houdt de nieuwe wetgeving ook in dat er nieuwe verplichtingen gelden inzake de informatieverstrekking en de controle aangaande de tewerkstelling van uitzendkrachten in een onderneming. Bedrijven die een OR of SD hebben, moeten hen voortaan om de zes maanden informeren over het globale aantal uitzendkrachten en hun prestaties per periode en per motief. Als er geen OR of SD is, bezorgt het uitzendkantoor deze informatie maandelijks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Z-Staffing is klaar om deze nieuwe regels te implementeren vanaf september. Hebben jullie bedenkingen? Laat je reacties gerust weten via deze blog of neem contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Wil je meer uitgebreide informatie? Bekijk dan onze onderstaande slideshare presentatie.