Site-archief

Hoe een job in een grote winkelketen je kan helpen bij het uitbouwen van een succesvolle carrière

afbeelding ketenjobs

 

 

 

 

 

 

 

Jobs bij allerhande ketens spreken niet meteen tot de verbeelding van veel werkzoekenden. Toch kan een dergelijke werkervaring een positief effect hebben op je zoektocht naar je droomjob.

Steeds meer mensen met een bachelordiploma of hoger betreden de arbeidsmarkt terwijl het aantal beschikbare posities niet dezelfde tendens volgt. “Schoolverlaters moeten zichzelf de vraag stellen: hoe kan ik mij onderscheiden van andere sollicitanten?”, vertelt een medewerker van het Amerikaans interimbureau Hays in een interview met het magazine Forbes.

Veel afgestudeerden kunnen enkel werkervaring als stagiair voorleggen. Ze vergeten dat ervaring in een winkel of fastfoodketen zeker ook relevant kan zijn bij een sollicitatiegesprek. Zogenaamde ‘Mc-jobs’ kunnen op je cv allerhande positieve aspecten van je profiel belichten.

Verantwoordelijkheidsgevoel

In tegenstelling tot een stageplaats speel je bij een keten een niet te missen rol binnen de onderneming. Zo kan een winkel niet draaien als niemand de kassa’s bemant of als de producten niet worden aangevuld. Dergelijke taken tonen aan dat je een verantwoordelijkheidsgevoel hebt en dat je plichtsbewust bent. Twee eigenschappen die een potentiële werkgever meteen in het oog springen.

Delhaize verwacht bijvoorbeeld van haar medewerkers van de groente-en fruitafdeling dat zij gedurende de ochtendshift de verse producten voor de opening van de winkel in de rekken leggen.

Stiptheid

Mensen die werken in een keten kunnen zonder twijfel beamen dat stiptheid van cruciaal belang is. Vele grote ketens eisen van het personeel dat ze op tijd aan de slag gaan of zelfs een tijdje op voorhand verschijnen op de werkvloer. Zo verwacht de discountwinkel Action dat de werknemers een kwartier voor de aanvang van hun shift aanwezig zijn.

Communicatievaardigheden

Bij ketens werk je vaak in teamverband met andere mensen. Dergelijke ervaring dragen bij tot het opbouwen van je communicatievaardigheden. In veel gevallen word je actief betrokken bij het verdelen van de taken. Zo werk je niet alleen je ‘social skills’, maar leer je bovendien toegevingen doen. Als je daarenboven nog in contact komt met klanten, draagt dit ook bij aan je ‘commercial skills’.

Les in bescheidenheid

Door een tijdje te werken in een grootwarenhuis, een fastfoodrestaurant of een retailketen leer je niet alleen de waarde van geld kennen. Het is ook een waardevolle les in bescheidenheid. Door borden te wassen of een vloer te poetsen leer je de harde kant van het werkleven kennen en zal je beseffen dat niet alles voor het grijpen ligt in het leven.

Dergelijke ervaringen kaart je het best aan als vaardigheden op je cv. In plaats van te zeggen ‘ik heb gewerkt bij Mc Donalds’ kan je verklaren ‘ik kan goed werken in teamverband en ben een zeer stipt iemand.’ Je kan wel je werkervaring aanhalen om je beweringen te staven.

Het vacatureaanbod van Z-Staffing vind je op http://www.z-staffing.org. 

Bron: moneytalk.be

 

 

 

5 redenen om een tijdelijke job te doen

afbeelding interimjobs1

 

 

 

 

 

 

Ben je net zonder werk gevallen en opnieuw werkzoekend? Dan doe je er goed aan om tussenin enkele tijdelijke jobs te doen. We geven je enkele redenen.

Ervaring opdoen

Een interimjob is misschien niet de job van je dromen, maar toch telt elke ervaring die je opdoet. Die ervaringen zullen misschien niet meteen in het oog springen van een potentiële werkgever, maar investeren in bekwaamheid gaat veel verder dan uitsluitend werkervaring. Zo kan je onder andere je sociale vaardigheden bijschaven.

Bovendien leer je je zelf beter kennen en ontdek je wat je juist verlangt van je werk. Waar de ene job de aandacht vestigt op teamspirit, zal de ander een beroep doen op je zelfstandigheid. Op die manier ontdek je wat je sterke en zwakke punten zijn.

Een inkomen

Vanzelfsprekend brengen tijdelijke jobs ook geld in het laatje. Je bent niet altijd zeker of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering als je je ontslag hebt gegeven. Als je daar duidelijkheid in wilt scheppen, is het aangeraden om naar je uitbetalingsinstelling te stappen.

In de meeste gevallen heb je geen recht op een uitkering als je die meteen aanvraagt na je ontslag. Je kan daar wel van genieten als je na je ontslag nog vier voltijdse weken werkt.

Vakantierechten opbouwen

Als je niet aan de slag bent, bouw je geen vakantierechten op. Concreet wil dat zeggen dat je het jaar nadat je werkloos bent geweest minder recht zal hebben op vakantiedagen en vakantiegeld. Dankzij een tijdelijk job kan je de schade beperken en je vakantierechten lichtjes opbouwen.

Eigen geluk

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen zonder werk vaak ongelukkiger zijn dan hun werkende medemensen. Eén van de voornaamste redenen daarvan is dat een job je een plaats geeft in de maatschappij, het geeft je een doel.

Een uitzendjob kan je helpen om je gedachten te verzetten. Dat heeft niet alleen een positief effect op jezelf, maar ook op de mensen rond je.

Werkwilligheid aantonen

Door interimjobs te aanvaarden toon je aan dat je bereid bent om te werken. Zo’n werkattitude zal zonder enige twijfel een positief effect hebben op nakende sollicitatiegesprekken.

Weiger je verschillende uitnodigingen voor een gesprek dan laat je een negatieve indruk na. Vergeet niet dat uitzendkantoren in nauw contact staan met je potentiële werkgevers.

Je kan het aanbod van jobs bij Z-Staffing vinden op http://www.z-staffing.org. Specifieke office jobs zijn te vinden op het platform http://office.z-staffing.org

Bron: Money Talk
Datum: 8/01/15

10 trends voor de arbeidsmarkt in 2015

De arbeidsmarkt verandert in 2015. Zakenmagazine Forbes signaleerde onlangs 10 trends die we toch met jullie willen delen.
Bezuinigingen op de werkvloer en de trend om diensten meer te gaan outsourcen hebben tot een werkomgeving geleid waarin iedereen onder druk staat om relevant te blijven en zichzelf steeds te blijven ontwikkelen. Zet deze trend door? Hoe gaat de werkvloer er in 2015 uitzien?

1. Bedrijven schakelen Generatie Z in voor stages

De jongeren van Generatie Z (geboren tussen 1994 en 2010) worden een belangrijke doelgroep voor (grote) bedrijven. Bedrijven als Deloitte, Microsoft en Facebook benaderen al leerlingen van de middelbare school om stage te komen lopen. In 2015 neemt die ontwikkeling alleen maar toe. De bedrijven doen dit om talent zo snel mogelijk te scouten en om zo vroeg mogelijk brand awareness te creëren.

2. Meer millennials (geboren tussen 1980 en 2000) krijgen leidinggevende posities

Uit onderzoek blijkt dat bijna 27% van de millennials in de VS al een functie heeft als manager. Dit percentage zal alleen maar toenemen omdat millennials in 2015 het grootste percentage van de beroepsbevolking vormen. Het gevaar bestaat wel dat millennials vanwege hun leidinggevende positie gaan denken dat ze meer weten dan oudere werknemers. Verder zijn ze niet altijd goed voorbereid voor een rol als manager, omdat er vanwege de pensioenen van oudere werknemers vaak gaten ontstaan in het personeelsbestand die (te) snel weer opgevuld moeten worden.

3. Eerlijkheid wordt cruciaal voor goed leiderschap

Bedrijven worden steeds transparanter omdat de jongere generatie dat eist. Leiders kunnen niet meer alleen goed zijn in inspireren en onderwijzen; ze moeten ook eerlijk zijn en op die manier het vertrouwen van hun werknemers garanderen.

4. Het tekort aan goed opgeleide vakmensen neemt alleen maar toe

Eén van de meest gehoorde klachten van HR-medewerkers is dat ze geen goed gekwalificeerde kandidaten kunnen vinden voor bepaalde functies. Het tekort aan goed opgeleide vakmensen zal alleen maar toenemen, net zo lang tot scholen hun opleidingen meer gaan aanpassen op de arbeidsmarkt.

5. Werknemers switchen vaker van baan

Het is niet meer van deze tijd om dertig jaar bij hetzelfde bedrijf te werken. Dankzij het internet kunnen we gemakkelijk nieuwe banen vinden en ook recruiters vinden onze gegevens gemakkelijker online. We willen onszelf blijven ontwikkelen door regelmatig van baan te wisselen. Het enige wat bedrijven hiertegen kunnen doen, is een zo optimaal mogelijke werkomgeving creëren.

6. Mobiel recruiten heeft de toekomst

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment al 45% van de kandidaten op een vacature reageert via hun mobiele telefoon. Bedrijven moeten hun websites hierop aanpassen en meer mobiele applicaties ontwikkelen.

7. Social media worden gebruikt om talent aan te trekken

In 2015 gaan bedrijven meer updates op hun social media posten. Mensen werken graag bij een interessant bedrijf en als dat bedrijf een open cultuur heeft en online berichten plaatst over wat ze aan het doen zijn, dan werkt dat alleen maar in hun voordeel. De werknemers van nu willen geen persberichten en bedrijfswebsites meer, maar iets dat ‘echter’ en persoonlijker voelt.

8. Opvolgingsplanning wordt prioriteit

Vanaf volgend jaar gaan steeds meer mensen met pensioen. De gaten die zij achterlaten, moeten opgevuld worden. De planning van die opvolging wordt daarom een belangrijk thema voor bedrijven.

9. Meer vrouwen krijgen leidinggevende posities

Het aantal vrouwen met leidinggevende posities neemt in 2015 alleen maar toe. Ook het verschil in loon tussen mannen en vrouwen neemt af.

10. Mensen kiezen niet meer zo snel voor een traditionele carrière

Elk jaar zien we meer freelancers, zowel uit noodzaak als vanwege vrije keuze. Bedrijven hebben graag freelancers in dienst omdat ze goedkoper zijn. Aan de andere kant is het voor freelancers dankzij het internet veel gemakkelijker om werk te vinden. Mensen kiezen steeds vaker voor een freelance positie omdat ze graag eigen baas willen zijn.

Bron: Forbes, 12 november 2014, aspirar.nl

Alle mannen aan de macht?

genderdiversiteit

Commotie alom want de meeste namen voor ministerposten in de regering-Michel (veertien ministers en 4 staatssecretarissen) zijn bekend. ‘Vooral het kleine aantal vrouwen in de regering is frappant’, was vanmiddag al te lezen in de kranten.

Wie even googlet naar genderdiversiteit op de werkvloer, zal merken dat dit item al heel wat ‘geschreven’ is. Wij voelen ons daarom niet direct geroepen om mee te doen aan deze discussie. Voor ons lijkt het allemaal vrij simpel: Wie het meeste competenties heeft, zou de positie moeten krijgen. Bij Z-Staffing investeren we daarom ook in de competenties van onze kandidaten.

Om toch de link te leggen naar de werkvloer, plaatsen we in deze blog wel graag iets over de visie van Frank Van Marwijk, sociotherapeut en lichaamstaaldeskundige die aan bedrijven trainingen en adviezen geeft over lichaamscommunicatie. 

“De meeste kans op een fijne werksfeer is er bij een goed evenwicht tussen beide seksen”, zegt Frank Van Marwijk. “Heeft een bedrijf vooral mannen of vrouwen in dienst, dan heeft de werksfeer daaronder te lijden.” Dit is dus wel iets waar je als sollicitant of werkgever rekening mee kan houden.

Mannen begrijpen geen lichaamstaal

Het is al vaker gezegd: mannen en vrouwen communiceren verschillend. Waar vrouwen zich vooral richten op onderlinge relaties, is het voor mannen vaak belangrijk om snel resultaat te bereiken, zonder poespas en het liefst zonder hulp van anderen. “Mannen zijn in hun communicatie zo kort mogelijk om dingen snel duidelijk te maken, terwijl vrouwen betere praters zijn en vaak ook kiezen voor een spannende opbouw van hun verhaal”, zegt Van Marwijk.

Maar ook op het non-verbale vlak zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen gebruiken volgens Van Marwijk veel gezichtsexpressie en gebaren om hun bedoelingen duidelijk te maken. Mannen pikken die lichaamstaal niet altijd op en gebruiken zelf ook minder mimiek. “Dat kan ook een bron van conflicten zijn omdat vrouwen er vanuit gaan dat mannen hun non-verbale signalen wél kunnen interpreteren, terwijl die misschien niet eens worden opgemerkt.”

Vrouwelijke mannen

Mannen en vrouwen communiceren dus anders. Toch moeten we die verschillen ook niet overdrijven. Van Marwijk: “Het is namelijk mogelijk onze hersenen te trainen, en dat gebeurt door herhaalde oefening. Je ziet dat bijvoorbeeld bij mannen in sociale beroepen: zij hebben bepaalde ‘vrouwelijke’ eigenschappen ontwikkeld. Een mannelijke psycholoog of arts kan vaak goed emoties duiden en non-verbale communicatie begrijpen. En vrouwen op hun beurt kunnen zeker concreet en zakelijk zijn.”

Frank van Marwijk is initiatiefnemer van http://www.lichaamstaal.nl. Hij schreef meerdere boeken over lichaamstaal en non-verbale communicatie waaronder ‘Manipuleren kun je leren’.

Bron: Jobat.be, vkbanen.nl

Hoe schrijf je een originele motivatiebrief?

sollicitatiebriefschrijven

Het is niet altijd gemakkelijk om een motivatiebrief te schrijven. De concurrentie is moordend en als de recruiter meer dan tweehonderd cv’s ontvangt, moet je creatief uit de hoek komen zodat je cv niet in de prullenbak belandt.

Als je geen voorstander bent van een creatief cv, moet je op een andere manier positief opvallen. Hier zijn zes originele invalshoeken voor je motivatiebrief. Zo trek je de aandacht van de rekruteerder vanaf de eerste regels.

1. Gebruik cijfers

Beknopte maar grote getallen zijn een goede manier om je prestaties aan te brengen.

Bijvoorbeeld:
640 uur. 50 vrijwilligers. 8 weken. Dat is wat er nodig is voor de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling in Gent. Ik heb veel ervaring bij het organiseren van grote en succesvolle evenementen en respecteer dan ook altijd de deadlines. Daarom ben ik geschikt voor de functie van Special Event Manager.

2. Citeer

Het kan een cliché lijken, maar wanneer je het correct gebruikt, springt een citaat meteen in het oog. Kies een citaat dat iets vertelt over je ervaring, je passie en de functie waarvoor je solliciteert.

Bijvoorbeeld: Stephen R. Covey zei “Verantwoordelijkheid creëert reactiesnelheid”. Als ervaren manager, denk ik dat verantwoordelijkheid de sleutel is tot succes in een professionele omgeving. In alle managementfuncties die ik uitvoerde, moedigde ik mijn medewerkers aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor zowel hun successen als hun fouten en dat is waarom mijn manier van leidinggeven perfect past bij deze functie.

3. Vertel een anekdote

Door een persoonlijk verhaal te vertellen, krijgt de rekruteerder de kans om een facet van je persoonlijkheid te leren kennen. Omdat de zoektocht naar de juiste kandidaat niet enkel betekent dat je het juiste profiel vindt, maar ook een collega die goed past binnen het bedrijf.

Bijvoorbeeld: Toen ik heel jong was, ben ik gepassioneerd geraakt door basketbal. Het is niet alleen omdat ik van de sport zelf houd, maar ook omdat ik gefascineerd ben door de cijfers achter de scores. Door mijn passie voor sport en cijfers, denk ik dat ik de ideale kandidaat cen voor de functie van Data Analist bij BC Telenet Oostende.

4. Praat over je passies

Om te weten te komen waarom je gekwalificeerd bent voor de functie, moet de rekruteerder begrijpen waarom je voor deze carrière koos. Hij zoekt gepassioneerde kandidaten, want zij zijn het meest gemotiveerd.

Bijvoorbeeld: Content marketing, sociale media en onderzoek zijn mijn gebieden van expertise, maar ook mijn passies. Dat zijn essentiële competenties voor elke professional in digitale marketing. Deze passies, gecombineerd met mijn enthousiaste, maken van mij de ideale kandidaat voor de functie Digitale Media Manager bij ABC Marketing.

5. Doe alsof je de job al hebt

Als je je motivatiebrief schrijft, beeld je dan in dat je de job al hebt, en vertel waarom je voor dit bedrijf gekozen hebt, zoals je het aan een collega zou vertellen tijdens de koffiepauze.

Bijvoorbeeld: Toen ik zag dat Account Solution aanwerft, wist ik dat ik moest solliciteren. Ik heb altijd deel willen uitmaken van een bedrijf waar je effectief een verschil kan maken als accountant. Niet alleen zijn de klanten interessant, maar ook de missie van het bedrijf sluit helemaal aan bij mijn waarden.

6. Wees kort en krachtig

Vergeet niet dat de rekruteerders geen tijd hebben om alle kandidaturen te lezen. Een korte, maar krachtige motivatiebrief kan doorslaggevend zijn en zal ervoor zorgen dat de rekruteerder jouw brief zeker leest.

Voorbeeld: De natuur en ontwerpen zijn mijn twee grootste interesse. Ik leg daarom graag uit waarom mijn ervaringen met design het milieu kan beschermen.

 

Bron: jobs.aol.com, Vacature.com

Werk en leef jij als een succesvolle topvoetballer?

Image

Voetbal is een mooi spel dat vandaag de dag vele harten van het Belgische volk heeft gestolen. Er zijn veel voetballers die de top willen halen. Maar wat is er nodig om aan de top te geraken? Talent, aanleg, het moet in je zitten? Ja, dat klopt. Maar niet getreurd als je iets minder bagage hebt op dit gebied. Er zijn andere succesfactoren die voor 90% je slaagkans bepalen. Talent kun je ontwikkelen door motivatie, discipline en hard werken. Volgens ons zijn deze succesfactoren toepasbaar op elke topcarrière in gelijk welk beroep. Hieronder de tips die enkele succesvolle profvoetballers gaven:

 • Werk aan je conditie en leef gezond. Eet voldoende fruit en groenten en beweeg elke dag voldoende. 
 • Werk aan je techniek en voetbal veel. Blijf werken aan je basistechniek en je balcontrole.
 • Ga naar de trainingen. Zonder training ontwikkel je je trager en gaat je conditie achteruit. Als je je trainingen vaak overslaat, dan lijkt je motivatie onvoldoende te zijn. En motivatie is de helft van het werk. Denk niet, ik kom er zo ook wel, want je vergist je.
 • Probeer van andere succesvolle voetballers of begeleiders te leren. Observeer hun techniek en vraag advies. 
 • Zorg dat je een begeleider (coach, trainer, vader, familielid,…) hebt die je stimuleert om goede beslissingen te nemen. 
 • Roken kan echt niet. Dit kost je, zelfs als je nog jong bent, een groot stuk van je conditie.
 • Alcohol drinken is ook niet goed voor je. Op een feestje een keer een pintje drinken, kan geen kwaad. Maar zeker niet op de avond voor een belangrijke wedstrijd of een zware training.
 • Drugs, het spreekt voor zich. Als je drugs gebruikt, kan je geen topsporter worden.
 • Zonder discipline red je het niet. Heb je een goede levensstijl? Slaap je voldoende?
 • Luister goed naar je begeleider en voer je opgelegde taken goed uit.
 • Zorg ervoor dat je altijd geconcentreerd bent op het veld.
 • Werk aan je voetbal-inzicht. Hiermee kun je een goede handelingssnelheid opbouwen en leer je overal een stapje voor te zijn.
 • Tenslotte moet je, ondanks al deze factoren, gewoon plezier blijven maken en iedereen verrassen met mooie acties.

Lees de rest van dit bericht

Versla de brieven-robot met je sollicitatiebrief

afbeeldingselectie

Bergen brieven en cv’s. Haal daar maar eens de juiste kandidaat uit. Steeds meer recruiters en HR-afdelingen zetten een ATS (applicant tracking system) in voor de eerste selectie uit alle ontvangen sollicitatiebrieven. Een ATS haalt de sollicitanten eruit van wie kennis en ervaring niet aansluiten bij de vacature. De kandidaten die het best scoren in de ATS-selectie worden dan uitgenodigd voor een vervolggesprek. Je kan dus maar beter zorgen dat je bij die eerste selectie zit. We zetten een aantal tips voor je op een rij:

1. Stem jouw cv af op de criteria in de vacature

Dit is heel belangrijk. Wordt er ervaring met een bepaald boekhoudsysteem gevraagd, benoem die ervaring dan expliciet in je cv. Een omschrijving als ‘ervaring met verschillende boekhoudsystemen’ scoort minder in een ATS.

2. Stem de functieomschrijving af op de gevraagde functie

Volgens recruiters spelen functiebeschrijvingen ook een belangrijke rol in een ATS. Stem de functieomschrijvingen in jouw cv af op de functie waarop je solliciteert. Stel, er wordt een Java-ontwikkelaar gevraagd en jouw huidige functie is Computer Systeem Specialist, terwijl je ook met Java werkt. Verander dan niet de functiebenaming want dat komt onbetrouwbaar over, maar voeg ‘Java-ontwikkelaar’ toe: Computer Systeem Specialist (Java-ontwikkelaar).

3. Solliciteer je op meerdere functies bij een bedrijf? Specificeer dan steeds opnieuw jouw cv

Solliciteer gerust op meerdere functies als je daarvoor de capaciteiten hebt. Stem wel jouw cv steeds af op de vacature. Iemand kan een goede projectmanager zijn en een Java-ontwikkelaar. Belangrijk is wel dat je die kennis en ervaring ook echt hebt.

Wat is een ATS?

Een ATS (Appicant Tracking System) helpt recruiters om de eerste selectie van sollicitanten te maken. Sollicitatiebrieven en/of cv’s die binnenkomen, worden gescand en geanalyseerd op de vraag of in ieder geval wordt voldaan aan de harde criteria in de vacature. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een ranking gemaakt en kunnen de recruiters de beste kandidaten uitnodigen.

Welke systemen beoordelen jouw brief?

Volgens onderzoek zijn veel gebruikte ATS-systemen: Tangram, OTYS, Connexys, Stepstone Solutions/Lumesse, Carerix

 

Bron: Intermediair Magazine

Datum: 20/02/2014

 

 

 

 

 

Ken jij je sterke en zwakke punten voor je sollicitatiegesprek?

Afbeeldingsterkteszwaktes
Het wordt vaak gevraagd in een sollicitatiegesprek: wat zijn je sterke en zwakke punten? Voor veel mensen is het moeilijk om een lijstje te maken voor beide. Wat zíjn mijn sterke punten nu eigenlijk, en hoe kan ik mijn zwakke punten beter omschrijven zodat ze er toch sterk uit komen? Enkele tips voor de twijfelende sollicitant:

Sterke punten

 • Gebruik geen vage of algemeen geldende sterke eigenschappen, net als in je sollicitatiebrief moet je de 10 meest gehate termen zoveel mogelijk vermijden.
 • Benoem een sterk punt, met daarbij een voorbeeld van hoe jij die eigenschap toe hebt gepast in vorige werkzaamheden. Zo maak je je sterke punt ook aantoonbaar. Kan je geen sterke punten noemen? Vraag eens aan je omgeving of zij 3-5 sterke eigenschappen op kunnen noemen van jou. Je zult vast overeenkomsten te horen krijgen maaarrrr…… gebruik de term ‘wat anderen van mij vinden’ niet bij iedere sterke eigenschap! Anders komt het over alsof je zelf nog niet overtuigd bent van je eigen sterke eigenschappen, en daar gaat het nu net om in een sollicitatiegesprek.
 • Het lijkt misschien overbodig om te zeggen: vertel geen leugens. Ze komen er snel genoeg achter of je eigenschappen overeenkomen met wat jij verteld hebt in het sollicitatiegesprek.

Zwakke punten

 • Geen zwakke punten noemen is het zwakste dat je kan doen. Iedereen heeft zwakke punten. Wéten welke zwakke punten je hebt, maakt dat je overkomt als iemand die weet wie hij is en wat hij kan.
 • Er zijn een aantal uitspraken die je echt niet moet uiten over jezelf: ‘Ik heb moeite om op tijd te komen’, ‘Kan moeilijk werken met anderen’ om maar 2 voorbeelden te noemen. Zeker als de functie eist dat je zeer punctueel of in teamverband moet werken (maar waarom solliciteer je dan op deze functie bij dit bedrijf?). Probeer in plaats daarvan punten te noemen die voor het werk irrelevant zijn.
 • Begin de zin met ‘waar ik hard aan blijf werken is…’ of ‘ik mag dan een gebrek aan[eigenschap] hebben, ik compenseer dat met…’. Maak van je zwakke punten leerpunten, geef aan dat je het er niet bij laat zitten!
 • Weet je van jezelf geen zwakke punten te noemen? Vraag het weer aan je omgeving, vraag ze ook echt om kritisch te zijn. Zeker oud-collega’s en voormalig werkgevers kunnen hierbij van pas komen; zij kennen je in een werksituatie en kunnen je misschien nog wel het eerlijkst beoordelen.
 • Je hoeft niet álle zwakke punten te noemen die je weet. Beperk je tot maximaal 3, meestal is het noemen van 1 á 2 punten voldoende. Je wilt natuurlijk ook niet overkomen als iemand die níets goed kan doen…

Als een werkgever je vraagt om goede en slechte eigenschappen, dan kan is de kans heel groot dat hij ook vraagt waaruit dit dan blijkt. Door het schetsen van voorbeeldsituaties krijg je er zelf een goed idee van. Probeer hierbij situaties te bedenken waarbij je sterke eigenschap je redde van je slechte eigenschap, of een situatie waaruit bleek dat je je zwakke eigenschap zelf hebt ‘overwonnen’.

Lees je graag meer interessante tips over solliciteren ed? Volg dan deze blog van Z-Staffing of check regelmatig de nieuwsberichten op onze website http://www.z-staffing.org. Via de website kun je ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Bron: Vacatureluurs.com

Datum: 29/04/2014

Houd stress onder controle: 6 tips

afbeeldingwerkstress
Stress … we hebben er allemaal mee te maken. Je kunt het niet uit je leven bannen. Soms gaat het nu eenmaal moeilijk en gebeuren er dingen die belastend zijn. Bij velen is er meer aan de hand dan af en toe wat stress. Steeds meer mensen hebben chronische (werk)stress: spanning die te lang aanhoudt, die uitput en zelfs ziek maakt. Pas wanneer klachten als vermoeidheid of nek- en schouderpijn opduiken, stappen ze naar de huisarts.

Door de economische crisis is de werkdruk op veel plaatsen toegenomen. Hetzelfde werk wordt gedaan door minder mensen. Daarnaast ben je misschien onzeker over het behoud van de job of is je taakomschrijving onduidelijk. Of je krijgt geen erkenning en kunt nergens terecht om klachten of je ongenoegen te uiten.

Voor iedereen anders

De duur en mate van de stress die je ervaart, hangt van verschillende zaken af: je persoonlijkheid, wat je al meegemaakt hebt, de intensiteit van de situatie, het moment waarop deze zich voordoet …

Neem het heft in handen

De tips hieronder kunnen je helpen om stress onder controle te houden:

1. Luister naar je lichaam?
Heb oog voor de signalen die je lichaam geeft. Ga af en toe op de rem staan en las pauzes in. Stel grenzen en leer neen zeggen. Hou momenten voor jezelf vrij, om een activiteit uit te oefenen die je graag doet of om gewoon wat te rusten.

2. Spreek je gevoelens en je gedachten uit en deel ze op een juiste manier met anderen
Geef bijvoorbeeld aan wanneer er een probleem is op je werk, wanneer de werkdruk te hoog is… Je kan een probleem maar oplossen door het bespreekbaar te maken.

3. Zorg voor voldoende actieve ontspanning
Preventief ontspannen zorgt ervoor dat je je fitter voelt en meer aankan. Vooral beweging is een goede remedie tegen overspanning. Je kan ook actieve relaxatietechnieken toepassen zoals de buikademhaling, mindfulness, meditatie …

4. Zorg voor voldoende sociale contacten
Maak tijd voor echte sociale contacten. Spreek af met vrienden. Spreek je collega’s op het werk rechtstreeks aan in plaats van alles via e-mail te regelen.

5. Vraag hulp aan anderen
Aarzel niet om een collega om hulp te vragen bij een project of om thuis huishoudhulp in te schakelen. Dat is echt geen schande.

6. Durf professionele hulp in te roepen
Laat een stress-situatie/stressklachten niet aanslepen. Stap naar je huisarts of een hulpverlener, zodat het niet tot een burn-out komt.

Bron: Jobat.be

Uitzendkracht Moustafa Fouad kreeg vast contract als operator/heftruckchauffeur

fotofouadmoustafa

Het volcontinu systeem geeft me afwisseling en dat is perfect voor mij!

Het team van Z-Staffing St-Truiden zwaaide onlangs weer één van haar uitzendkrachten uit. Moustafa Fouad Abdel-Moneim Hassan (33 jaar) kreeg zijn vast contract als operator/heftruckchauffeur bij de firma Citrique in Tienen. Hij wil een voorbeeld zijn voor andere kandidaten.

“Via de infosessie van Sarah van Z-Staffing werd ik voorgesteld voor het zomerproject bij Citrique. Ik kon opstarten in april en werkte tot september. Na mijn 3 weken vakantie werd ik al terug opgeroepen om deel uit te maken van hun vaste bezetting. Het volcontinu systeem van 7 dagen werken en 2 dagen vrij, is perfect voor mij. Het biedt me voldoende afwisseling en is bovendien heel goed betaald. Ik had al voor meerdere uitzendkantoren gewerkt maar Z-Staffing is echt het beste. Ik heb er nooit problemen gehad en kon er altijd terecht. Intussen heb ik mijn vast contract gekregen bij Citrique maar ik kan alle uitzendkrachten aanraden om voor Z-Staffing te werken.”

Z-Staffing St-Truiden is momenteel op zoek naar zo’n 20 kandidaten operators/heftruchauffeurs voor de komende zomerprojecten. Heb jij interesse voor deze job? Schrijf je dan in voor één van onze infosessies via http://z-staffing.org/News/agenda.php. Meer info over de jobomschrijving vind je via http://z-staffing.org/Search/vacature_detail.php?vacature_id=6617