Site-archief

Test je talenten: Ben jij een rechter- of linkerdenker?

2hersenhelften

Op het eerste gezicht is dit een erg vreemde vraag, maar onze twee hersenhelften staan wel degelijk in voor verschillende manieren van denken. En ja, de meeste mensen hebben een natuurlijke voorkeur voor één van de twee denkstijlen.

Denk jij vooral met je linker- of je rechterhersenhelft?

Doe de volgende test: In welke richting draait de vrouw? Tegen de wijzers van de klok in, of met de klok mee?

linker-rechter-denker-danseres

Zie je haar tegen de wijzers in wentelen, dan ben je een linkerdenker. Draait ze met de klok mee, dan ben je een rechterdenker.

Dit is geen bedrog: doe de test met een aantal collega’s en je zal merken dat de vrouw voor sommigen naar links draait en voor anderen naar rechts.

Wat nog opmerkelijker is, je kan haar van richting laten veranderen, afhankelijk van de taak die je uitvoert. Ben je een rechterdenker, kijk dan even elders op de pagina (of bijvoorbeeld even naar een Excel-lijst). En hupsakee, de vrouw draait naar links.

Eigenschappen van een linkerdenker
Over het algemeen neem je rationele beslissingen op basis van objectieve informatie en volg je liever de logische regels in plaats van je eigen of iemands anders intuïtie. En ja, voor elke taak heb je meestal een duidelijk gestructureerd stappenplan in je hoofd.
Linkerdenkers:
zijn logische denkers
hebben oog voor details
hechten belang aan feiten
spelen graag op veilig
houden van lijstjes
zijn stipt
houden van orde

Eigenschappen van een rechterdenker
Je laat je vaak leiden door je buikgevoel en leert meer uit verhalen en ervaringen dan uit een Excel-bestand met cijfers en grafieken. Je houdt er bovendien van om van de hak op de tak te springen en kan beter gezichten dan namen onthouden.
Rechterdenkers:
vertrouwen op hun buikgevoel
zien het geheel
hebben een grote verbeelding
houden van risico’s
denken out-of-the-box
kleuren graag buiten de lijntjes
zijn niet zo ordelijk

Bron: flandersdc.be, fogglog.nl

Z-Staffing verkrijgt Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling van VDAB

AfbeeldingVDABenpartners2

Voor het uitbouwen van onze expertise in rekrutering én opleiding van werkzoekenden hebben we bij Z-Staffing al verschillende jaren een goede samenwerking met verschillende afdelingen van de VDAB. Dit is zeker een meerwaarde in onze dienstverlening naar kandidaten en bedrijven.

Omdat we deze samenwerking in de toekomst nog willen versterken, hebben we sinds midden juli het Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling verkregen van VDAB. Hiervan kregen we gisteren 31/07/13 de officiële bevestiging.

Met dit Mandaat erkent VDAB dat Z-Staffing beschikt over de nodige infrastructuur, accommodatie, expertise, organisatiestructuur en andere noodzakelijkheden voor het inrichten van opleidingen voor werkzoekenden. Concreet betekent dit dat Z-Staffing voortaan kan intekenen op opdrachten voor opleiding van werkzoekenden, die door VDAB en/of de Provincies worden uitbesteed.

Meer info hierover vind je op de partnersite van VDAB via http://partners.vdab.be/mandaten/index.shtml.

Volg het opleidingsaanbod en ander nieuws van Z-Staffing via:
http://www.z-staffing.org
https://www.facebook.com/zstaffing
http://www.linkedin.com/company/z-staffing
https://twitter.com/z_staffing

Meer weten over andere kwaliteitscertificaten van Z-Staffing? http://z-staffing.org/zstaffing/certificeringen.html

Help ons innoveren en geef je ongezouten mening over de Z-Staffing website

afbeelding website

Bij Z-Staffing staan we voor ‘Good work, great job’. Om dat te garanderen, blijven we innoveren.

Onze nieuwe website is sinds een half jaar actief en dit is voor Z-Staffing het ideale moment om een eerste tevredenheidsenquête uit te voeren bij onze doelgroepen van bedrijven, kandidaten en gezinnen (i.h.k.v. onze afdeling dienstencheques).

Om jou een optimale service te bieden, willen we je vragen om je mening met ons te delen. De website is voor ons een belangrijke communicatietool en we willen er graag voor zorgen dat je er steeds terecht kan voor alle nodige informatie.

Deelnemen aan de enquête kun je door te klikken op de enquête-link, onderaan op de homepagina van Z-Staffing http://www.z-staffing.org, of via het pop-up scherm dat verschijnt tijdens het surfen op de site.

Z-Staffing bedankt je hartelijk voor je medewerking en stelt je feedback op prijs!

Heb je nog vragen over deze enquête? Neem dan gerust contact op met Silvy Ulenaers op het nummer 011/77 14 57 of via silvy.ulenaers@z-staffing.org

Z-Staffing organiseert opleidingen IS-007 en IS-081 in eigen container

fotocontainer1

Op de terreinen van Z-Staffing in Paal pronkt er sinds kort een zwarte-gele mobiele trainingsunit van Z-Staffing Consultancy. “Vanuit onze kennis en ervaring met VCA-opleidingen en consulting zijn we nu ook gestart met opleiding en examinering van ‘veiligheidswacht voor besloten ruimten’ (IS-007) en ‘onafhankelijke ademhalingsbescherming’ (IS-081/82). De training is uniek in de omgeving en speelt flexibel in op de vraag van onze klanten naar gecertificeerde medewerkers”, luidt het.

Beroepen als industriële reinigers, toezichters en andere functies die in besloten ruimten moeten uitgevoerd worden, lopen ernstige risico’s als ze niet voldoende opgeleid zijn. “Deze mensen worden blootgesteld aan gevaren als elektrocutie, verstikking, ontploffing of vergiftiging”, zegt Tom Willems van Z-Staffing Consultancy. “Werkgevers dienen bijgevolg een goede training te voorzien om adequaat te kunnen reageren in geval van nood. Bedrijven die als onderaannemer in de petrochemie willen werken, zijn bijvoorbeeld verplicht om in het kader van hun VCA-certificaat, hun mensen op te leiden. Daarom hebben wij als Z-Staffing Consultancy een unieke training ontwikkeld die tot het vereiste diploma leidt (IS007 en IS081/82).”
Opmerkelijk is dat deze opleiding naast een theoretisch deel ook een praktisch luik omvat. “Hiervoor hebben we een container aangekocht, die volledig is uitgerust met mogelijke hindernissen als valkuilen, kooiladders, tunnels, enzovoort. Een klein spookhuis, zeg maar, waar de cursisten met flessen op de rug en gasmaskers op de mond, doorheen moeten. Redelijk spectaculair, maar nu eenmaal onontbeerlijk voor mensen die aan gevaren worden blootgesteld”, zegt Tom Willems.

In het kader van een offertedossier ‘werkplekleren’ bij VDAB, organiseerde Z-Staffing Consultancy onlangs een 7-daagse opleiding voor werkzoekende kandidaten industriële reinigers. De komende maanden vinden nog 2 gelijkaardige opleidingen plaats, voor telkens 12 kandidaten industriële reinigers. “Het is een unieke kans voor bedrijven om onmiddellijk gecertificeerde kandidaten te laten starten”, aldus Tom Willems. “We hebben ons hier de voorbije jaren in gespecialiseerd en de resultaten zijn zeker bemoedigend. Er zijn nog heel wat werkzoekenden met potentieel voor deze sector.”

Naast een aanbod voor werkzoekenden, richt Z-Staffing zich ook naar vaste medewerkers. “Bedrijven kunnen hun werknemers inschrijven via een formule van ‘open opleidingen’ of ‘in-company’. Indien nodig, kunnen we onze container verplaatsen tot bij de klant. En onze examens nemen we af volgens de BeSaCC-veiligheidsnormen of louter voor het behalen van een bekwaamheidsattest,” luidt het nog.

Wie kandidaten wil aanmelden voor de opleidingen van Z-Staffing Consultancy, kan terecht bij:
Z-Staffing Consultancy
Industrieweg 57 B
3583 Paal-Beringen
Tel. 0473/98 18 00 of tom.willems@z-staffing.org

Geef jouw mening over onze social media kanalen

social media enquête

Momenteel voeren we bij Z-Staffing een enquête uit in verband met onze aanwezigheid op Social Media en we geven jullie graag inspraak.

Laat ons je mening weten door de bijgevoegde enquête in te vullen. We beloven geen grote prijzen maar bieden je wel de kans om het verdere beleid van Z-Staffing mee vorm te geven.

De enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 2 minuten. Klik op onderstaande link om de enquête te openen.

http://tiny.cc/cvb5vw

Z-Staffing bedankt je van harte voor je inbreng en blijft je graag ontmoeten op de Social Media!

Private arbeidsbemiddelaars onmisbaar op de arbeidsmarkt

logo lid van federgon BIL

Ondanks de economische malaise blijft de impact van de private intermediairs op de arbeidsmarkt bijzonder groot. Jaarlijks begeleiden ze ongeveer 700.000 personen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De beleidsmakers slagen er nog steeds onvoldoende in om transities op de arbeidsmarkt optimaal te organiseren.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Federgon, de federatie die de private arbeidsmarktintermediairs vertegenwoordigt. “De leden van Federgon vervullen een cruciale rol bij het functioneren van die arbeidsmarkt,” zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon. “Op basis van onze expertise en onze grondige kennis van de arbeidsmarkt willen we dan ook onze verantwoordelijkheid opnemen en onze bijdrage leveren aan een moderne en flexibele arbeidsmarkt. We schuiven hiervoor 4 prioritaire dossiers naar voor die cruciaal zijn voor een beter functionerende arbeidsmarkt”.

De 4 prioritaire dossiers voor Federgon zijn:
1. Een veralgemening van outplacement als een activerings- of herinschakelings-instrument. “Outplacement moet worden ingeschreven in de modernisering van het ontslagrecht, waarbij niet enkel aandacht is voor de financiële aspecten, maar vooral ook voor activering.”
2. Het systeem van dienstencheques mag niet in gevaar komen door de nakende regionalisering van het systeem. Het is immers een belangrijk element in de strijd tegen werkloosheid van laaggeschoolden. 4,3 procent van alle banen wordt ingenomen via dienstencheques.
3. Daarnaast herhaalt Federgon het pleidooi om uitzendarbeid ook in de openbare sector toe te laten. Dat moet bijdragen tot een verdere professionalisering van de openbare sector.
4. Federgon is ook niet tevreden met de recente wetswijzigingen inzake terbeschikkingstelling van werknemers. “Vermits dienstverlening de essentie vormt van onze netwerkeconomie, verbaast het ons dat de wijzigingen die zijn aangebracht het bonafide bedrijven voortaan bijzonder moeilijk maken. Er moet op een innovatieve manier gezocht worden naar oplossingen voor onderaanneming, aanneming van diensten met terbeschikkingstelling van werknemers, co-sourcing enzovoort. Mogelijk is uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur een goede oplossing.”

Cijfers
Met uitzondering van de outplacement- en opleidingssector, tekenden de verschillende deelsectoren door de economische conjunctuur in 2012 hoofdzakelijk negatieve cijfers op. Zo daalde de uitzendactiviteit met 5,6 procent. Al zijn er nog steeds 540.434 uitzendkrachten aan de slag. De Federgon-leden deden in 2012 14.454 outplacement-begeleidingen. 32.000 werkzoekenden werden door private intermediairs begeleid in opdracht van de VDAB, Actiris en Forem. Verder telde Federgon 451 interim-managementopdrachten, 4600 projectprofessionals, 19.840 assessments en 3300 loopbaanbegeleidingen.

Bron: Federgon (www.federgon.be)
Verschijningsdatum: 18/04/13

Z-Staffing is sinds 2009 erkend lid bij Federgon
(http://z-staffing.org/zstaffing/certificeringen.html)

LinkedIn geeft online-jobsites het nakijken

volgonsoplinkedin

De rekruteringsmarkt ondervindt steeds meer concurrentie van sociale media. Vooral LinkedIn verdringt de ‘traditionele’ jobwebsites. Ook Twitter wordt steeds vaker ingeschakeld om vacatures snel bekend te maken.

De sociale netwerksite LinkedIn haalt al meer dan de helft van haar omzet uit rekrutering. De sociale netwerksite voor het bedrijfsleven telde eind 2012 iets meer dan 200 miljoen leden. Ter vergelijking: Facebook telt een dik miljard actieve gebruikers. Beide netwerken halen ongeveer 1,5 dollar omzet per gebruiker.

De groei van LinkedIn ligt echter vele malen hoger dan die van Facebook. Niet alleen in aantal leden (+39 procent in 2012), maar ook in omzet per gebruiker (+30 procent). Vooral de inkomsten uit jobadvertenties groeien spectaculair, met 90 procent tot 161 miljoen dollar in het laatste kwartaal van 2012.

De jobpoot van LinkedIn zal in de loop van dit jaar groter worden dan Monster.com, de grootste ‘traditionele’ vacaturesite ter wereld. Monster zit al enkele jaren in een krimpscenario en werd vorig jaar zelfs even genoemd als een overnameprooi van LinkedIn. De twee grote Europese concurrenten, Stepstone en Totaljobs, gingen intussen op in het Duitse mediaconcern Axel Springer.

Het succes van LinkedIn op de jobmarkt is grotendeels een Amerikaans verhaal, maar de netwerksite groeit ook erg snel in de rest van de wereld. In dagelijkse bezoekcijfers ligt ze al voor op de belangrijkste Belgische jobsites.

LinkedIn trekt misschien minder actief zoekende sollicitanten aan, maar de kracht schuilt zich vooral in passief zoekende sollicitanten. Wie lid wordt van LinkedIn, doet dat meestal om te netwerken en niet om een andere job te zoeken, maar ziet wel vacatures passeren die hem nog meer kunnen interesseren dan zijn huidige job. Ook het internationale karakter van de website is een belangrijk voordeel in een tijd waarin de markt voor hooggeschoolde jobs steeds mondialer wordt.

Ook Twitter wordt meer en meer gebruikt als kanaal om vacatures snel in het publiek te verspreiden, maar de meeste HR-verantwoordelijken beschouwen dat hooguit als een aanvullend kanaal.

Bron: De Tijd
Verschijningsdatum: 12/02/2013

Wijzigingen KMO-portefeuille vanaf 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 wordt het maximaal subsidiabel bedrag van de pijler opleiding beperkt tot 90 euro per opleidingsuur. Bij een subsidieaanvraag voor opleiding zal opgegeven moeten worden hoeveel uren opleiding zullen gevolgd worden. Aangezien de KMO-portefeuille 50% van de opleidingskost subsidieert, wordt de subsidie dan automatisch beperkt tot maximaal 45 euro per opleidingsuur.

Op http://agentschapondernemen.be/download/file/fid/23960 vindt u de vernieuwde schermen van een subsidieaanvraag terug. En via http://agentschapondernemen.be/download/file/fid/23961 vindt u het Ministerieel Besluit.

De beperking van de subsidie tot 45 euro per uur gevolgde opleiding betekent ook dat eventuele kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning vanaf 1 januari 2013 niet langer gesubsidieerd kunnen worden. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

In de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning wordt de subsidie eveneens beperkt tot 45 euro per uur. Bij het afsluiten van een contract met een dienstverlener moet een inschatting gemaakt worden van het aantal uren dat aan de opdracht besteed zal worden. Dit aantal voorziene en overeengekomen uren dienen ingegeven te worden in de digitale de subsidieaanvraag.

Meer info nodig over deze materie? Contacteer dan onze collega’s van Z-Staffing Consultancy op het nummer 011/771486 of mail consultancy@z-staffing.org.

Z-Staffing behaalt erkenning als dienstverlener voor KMO-portefeuille: krijg tot 50% subsidies op onze diensten!

Weer goed nieuws bij Z-Staffing want,  na het behalen van onze Qfor kwaliteitslabels voor training & consulting, werden we nu ook door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille.

Onze erkenning heeft betrekking op 3 domeinen: (1) Opleiding: erk.nr. DV.O206806 , (2) Advies: erk.nr. DV.A206807  en (3) Strategisch advies: erk.nr. DV.S206808.

Voortaan zal een KMO die beroep doet op Z-Staffing onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling door de Vlaamse overheid. Dus, dezelfde kwaliteit van dienstverlening maar aan een voordelig tarief.

Voor de 3 respectievelijke domeinen vertegenwoordigt dit een terugbetaling van:

1) Opleiding: 50% van de opleidingskost met een maximum van 2500 EUR/kalenderjaar

2) Advies: 50% van het ereloon met een maximum van 2500 EUR/kalenderjaar

3) Strategisch advies: 50% van het ereloon met een minimale steun van 5000 EUR (min. projectbedrag van 10000 EUR) en maximum van 25000 EUR/kalenderjaar

Voor meer informatie over de domeinen, de terugbetaling en de procedure kan u terecht op www.kmo-portefeuille.be.

Z-Staffing organiseert een gratis ontbijtseminarie over VCA en arbeidsattitude in uw bedrijf

Inschrijving ontbijtseminarie 11/10/12

Twijfelt u of VCA een meerwaarde kan zijn voor uw bedrijf? Vreest u de weg in de ‘jungle’ van wetgeving en administratie niet te vinden? Waarom heeft u de stap naar VCA-certificatie vandaag nog niet genomen? Wil u weten hoe het coachen van een positieve arbeidsattitude bij uw medewerkers kan bijdragen tot uw veiligheidsbeleid?

Wij bieden u graag een antwoord op al uw vragen tijdens ons ontbijtseminarie op donderdag 11 oktober vanaf 8u in Link 21 te Herentals.

08.00u-09.00u: Ontvangst met ontbijt
09.00u-09.15u: Verwelkoming en intro door Mark Cox, VCA-implementator, preventie- en juridisch adviseur bij Z-Staffing
09.15u-10.00u: Uiteenzetting door Danny Luyten, lead auditor VCA en ISO, over:

  • de algemene toepasbaarheid van VCA certificering
  • kosten-batenanalyse
  • kritische succesfactoren
  • plan van aanpak

10.00u-10.15u: Trainer Tom Willems van Z-Staffing Consultancy over:

  • VCA-basis en VOL-opleidingen
  • Opleiding: Attitude en veiligheid

10.15u-10.45u: Praktijkgetuigenis van een bedrijf

Wij verwelkomen u graag vanaf 8u in Link 21, Welvaartstraat 14-1, Herentals, info http://link21.groepvaneyck.be/contact-5/

Geïnteresseerd? Inschrijven kan tot 30/09/12 door te klikken op de bovenstaande inschrijfbanner.