Maandelijks archief: oktober 2013

Dienstencheques weer duurder vanaf 1 januari 2014

dienstencheques
In het begrotingsakkoord van juni 2013 werd de wetgeving over de dienstencheques gewijzigd. Hierdoor zullen de cheques vanaf 1 januari 2014 duurder worden en werd ook de belastingvermindering beperkt. Ook zijn dienstencheques uitgegeven tussen 1 september en 31 december dit jaar, slechts geldig tot 1 mei 2014.

Prijs
Vanaf woensdag 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van € 8,50 tot € 9 voor de eerste 400 cheques en van € 9,50 tot € 10 voor de volgende 100. Een gezin moet bij de eerste 800 dienstencheques € 9 betalen en € 10 bij de volgende 200.

Fiscale aftrekbaarheid
Het maximumbedrag voor de belastingvermindering (van 30 procent) is sinds 1 juli dit jaar beperkt tot € 1.380 per persoon en per jaar, terwijl dat voordien € 2.720 was. Dit komt overeen met maximum 162 dienstencheques van € 8,5 en 153 van € 9. Een uur kost dus na aftrek van belastingen € 5,95 (bij aankoopwaarde € 8,5) en € 6,3 (bij aankoopwaarde van € 9). Alle cheques boven het maximum van 150 per persoon worden sinds juli 2013 uitgesloten van de berekening van de belastingvermindering. In gezinnen van 2 partners, waar meer dan 150 cheques per jaar worden aangekocht, is het dus sterk aan te raden dat beide partners de aankoop op hun eigen naam doen.

Geldigheidsduur
Alle dienstencheques uitgegeven tussen 1 september 2013 en 31 december 2013, kunnen vanaf 1 mei 2014 niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling voor deze cheques moeten bij Sodexo ingediend zijn voor 30 april 2014.

Sodexo en de RVA zullen op de veranderingen wijzen in e-mails naar gebruikers van de dienstencheques en in een folder bij de levering van de cheques:
InfobrochureSodexo

Bent u op zoek naar een huishoudhulp? Of zoekt u een job als huishoudhulp? Neem dan contact op met Z-Staffing Home Services via http://z-staffing.org/divisies/home-services.html

Werkzoekenden zoeken verkeerd naar een nieuwe job

afbeeldingwerkzoeken
Slechts drie procent van de Nederlandse werkzoekenden zoekt op de meest effectieve manier naar een job, terwijl één op de tien geen enkel van de vijf meest effectieve zoekkanalen gebruikt. Werkzoekenden vertrouwen sterk op nieuwe online oriëntatiekanalen als zoekmachines, vacaturesites en social media, terwijl effectieve kanalen als een open sollicitatie, het uitzendbureau of het binnenlopen bij een bedrijf beperkt gebruikt worden. De mismatch die hierdoor ontstaat werkt onnodig de werkloosheid in de hand. Netwerken is de meest gebruikte en ook de meest effectieve manier om een job te vinden. Dit blijkt uit analyses van de Nederlandse Intelligence Group.

Eén op de zes jongeren maakt alleen gebruik van online kanalen
Wanneer werkzoekenden wordt gevraagd hoe zij zich oriënteren op een job worden digitale kanalen vaak genoemd. Ruim 90 procent maakt gebruik van online bronnen als een vacaturesite, email service, social media of bedrijvensite. Eén op de zes jongeren tot 25 jaar maakt exclusief gebruik van alleen online kanalen. Daarmee worden effectieve offline kanalen zoals netwerken en het binnenlopen van een bedrijf of uitzendbureau ‘vergeten’. Van de personen die het afgelopen jaar van job zijn gewisseld, heeft driekwart dit niét primair via een online kanaal bereikt. Het eigen netwerk, een open sollicitatie of het uitzendbureau blijken in veel gevallen het doorslaggevende kanaal. Alleen de vacaturesite komt als duidelijk online kanaal voor in de top vijf meest effectieve bronnen.

Ineffectief zoekgedrag houdt onnodig lang werkloos
Wanneer kanalen die effectief zijn niet terugkomen in het vacaturezoekgedrag, laten werkzoekenden duidelijk kansen liggen. Zo blijkt binnenlopen of bellen voor een op de twaalf personen tot een job te leiden, maar wordt deze methode door slechts een fractie van de werkzoekenden gebruikt. Drie procent van alle werkzoekenden laat het meest effectieve zoekgedrag zien terwijl één op de tien jobzoekers geen enkel van de top-vijf meest effectieve kanalen gebruikt. 70 procent gebruikt maximaal twee van de genoemde kanalen uit de top vijf. De onderzoekers concluderen dan ook dat er nog veel verbetering mogelijk is in het zoekgedrag: “Het is zorgwekkend om te zien hoe weinig zicht mensen hebben op de kanalen die het meest kansrijk zijn in het vinden van een nieuwe job” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. “Werkzoekenden zouden sneller een job vinden wanneer zij weten hoe en waar ze deze kunnen vinden. Hierin valt eenvoudig veel winst te behalen, tegelijkertijd is hiervoor geen aandacht bij beleidsmakers en belangenorganisaties.”

Jonge werkzoekende gebruikt minder social media dan oudere
Personen onder de 35 blijken relatief weinig gebruik te maken van printmedia bij hun zoektocht naar een (nieuwe) job. 70 procent maakt geen gebruik van (gratis)dagblad of andere printmedia, tegen 54 procent van de personen boven de 35. Opvallend is het gebruik van social media; oudere werkzoekers (45+) maken hier meer gebruik van dan jongeren tot 25 jaar, respectievelijk 44 en 36 procent. Het aandeel dat daadwerkelijk via social media aan een baan komt (jong en oud) is echter gering met zo’n 3 procent. Het zijn trouwens vooral hoogopgeleiden die gebruik maken van social media in hun zoektocht naar een job.

Eigen netwerk zeer effectief kanaal maar niet door iedereen gebruikt
Het meest effectieve zoekkanaal blijkt het eigen netwerk. Maar liefst één op de vijf Nederlanders die het afgelopen jaar een (nieuwe) baan heeft gevonden deed dit via het eigen netwerk. Dit kanaal wordt op de vacaturesite na het meest gebruikt door baanzoekers (70 procent en 58 procent respectievelijk). Toch zijn er ook groepen die relatief weinig gebruik maken van dit kanaal. Met name jongeren tot 25 jaar (38 procent) en personen met een lager opleidingsniveau (30 procent) maken hier weinig gebruik van. Gelet op de kwetsbare positie van deze groepen op de arbeidsmarkt valt het aan te bevelen hier meer aandacht aan te besteden, stelt de Nederlandse Intelligence Group.

Ben je op zoek naar een job? Neem gerust contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html

Bron: Intelligence-group.nl
Datum: 16/10/2013

Meer overuren mogelijk sinds 1 oktober

overuren

Sinds 1 oktober 2013 zijn een aantal wijzigingen van kracht wat betreft de wettelijke maximale arbeidsduur voor werknemers en de toegelaten afwijkingen. Deze wijzigingen resulteren in een grotere flexibiliteit. Voortaan zullen werkgevers minder snel inhaalrust moeten toekennen als hun werknemers overuren presteren. Maar er is ook goed nieuws voor de werknemers zelf: zij zullen een groter aantal overuren kunnen laten uitbetalen in plaats van ze te moeten inhalen.

Meer overuren zonder inhaalrust

In het verleden moesten werknemers die per kwartaal 65 overuren – de zogenaamde ‘interne grens’ – presteerden, onmiddellijk inhaalrust krijgen van hun werkgever. Deze grens is nu opgetrokken tot 78 uren per kwartaal. Een onderneming mag ook werken met een interne grens van 91 overuren per jaar. Je baas mag je dus vanaf nu meer overuren laten presteren zonder inhaalrust.

De overeenkomsten waarin sommige sectoren en ondernemingen een grens van 130 overuren per kwartaal of ten hoogste per jaar hebben vastgelegd, blijven geldig. Ook een sector (maar niet een individueel bedrijf) mag vanaf nu de interne grens optrekken, tot maximaal 143 uren per kwartaal of ten hoogste per jaar.

Meer overuren uitbetaald

Werknemers mogen hun inhaalrust laten vallen en vragen aan hun werkgever dat de overuren worden uitbetaald. Een beslissing die bij de werknemers ligt, niet bij de werkgever. Voortaan mag je per jaar 91 overuren laten uitbetalen, vroeger was dit maar 65 uren.

Er verandert niets bij de sectoren en ondernemingen waar al een grens van 130 overuren werd opgesteld. Nieuw is wel dat een sector dit kan verhogen tot 143 uren.

Netto meer verdienen

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever geldt een fiscale korting op het loon dat de werknemer verdient tijdens zijn eerste 130 overuren in een jaar. Per gewerkt overuur hou je hierdoor netto meer over dan per gewoon werkuur.

Bron: Jobat.be, VDAB.be (http://www.vdab.be/magezine/okt13/overuren.shtml)