Maandelijks archief: augustus 2013

Nieuwe uitzendwetgeving eindelijk in voege vanaf 1 september 2013. Wat vinden jullie ervan?

Op 1 september verandert de wetgeving op de uitzendarbeid. De nieuwe regels vormen vooral een modernisering van de bestaande wetgeving (wet van 24 juli 1987), die nu meer aangepast wordt aan de hedendaagse arbeidsmarkt. De belangrijkste veranderingen betreffen het motief voor uitzendarbeid, de contracten voor één dag en de informatieverstrekking binnen de onderneming. Hiermee wordt uitzendarbeid eindelijk erkent als een normaal selectiemechanisme en een volwaardige manier van werken naast de bestaande arbeidsstructuren.

Nieuw motief ‘instroom’
Tot nu toe konden werkgevers drie motieven opgeven voor uitzendarbeid m.n. voor een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker, voor een tijdelijke vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. Nu komt er een vierde motief bij: het motief ‘instroom’. Dit houdt in dat werkgevers voortaan ook uitzendkrachten kunnen inschakelen voor het invullen van een vacante betrekking, met de bedoeling hen een vast contract aan te bieden. In de praktijk gebeurde dat al vaak, maar nu is dat dus ook officieel geregeld. Bovendien betekent dit voor werkgevers dat zij voortaan, voor de inschakeling van uitzendkrachten, geen toestemming meer moeten vragen aan de syndicale delegatie. Het aantal ‘pogingen’ om de vacature in te vullen en de duur van het uitzendcontract worden beperkt.

Nieuwe afspraken voor opeenvolgende dagcontracten
Firma’s die met gewone dagcontracten werken, mogen dit blijven doen zonder hiervoor rekening te moeten houden met enige procedure of informatieverplichting. De wetswijziging bevindt zich enkel op het niveau van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten. Deze mogen blijven bestaan maar zijn bij eenzelfde bedrijf enkel toegestaan wanneer de werkgever de nood aan flexibiliteit binnen de organisatie kan aantonen. De werkgever is daarbij verplicht om de ondernemingsraad (OR) of bij onstentenis de syndicale delegatie (SD) te informeren. Als er geen OR of SD is, informeert het uitzendkantoor het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten over de opeenvolgende uitzendcontracten.
Onder ‘nood aan flexibiliteit’ moet verstaan worden: wanneer het werkvolume bij de firma grotendeels afhankelijk is van externe factoren, of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Informatieverstrekking en controle
Tenslotte houdt de nieuwe wetgeving ook in dat er nieuwe verplichtingen gelden inzake de informatieverstrekking en de controle aangaande de tewerkstelling van uitzendkrachten in een onderneming. Bedrijven die een OR of SD hebben, moeten hen voortaan om de zes maanden informeren over het globale aantal uitzendkrachten en hun prestaties per periode en per motief. Als er geen OR of SD is, bezorgt het uitzendkantoor deze informatie maandelijks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Z-Staffing is klaar om deze nieuwe regels te implementeren vanaf september. Hebben jullie bedenkingen? Laat je reacties gerust weten via deze blog of neem contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Wil je meer uitgebreide informatie? Bekijk dan onze onderstaande slideshare presentatie.

Maaltijdcheques vanaf 11 augustus 1 jaar geldig ipv 3 maanden

afbeeldingmaaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn voor veel werknemers een interessant extraatje bovenop het loon. Ze zijn immers vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdrage (RSZ) en zijn ook fiscaal interessant. Wel moet een aantal voorwaarden dan vervuld zijn. Zo mocht tot nu toe de geldigheidsduur van een maaltijdcheque slechts drie maanden bedragen.

Van 3 naar 12 maanden
Daar komt nu verandering in. Door de eerder korte geldigheidsduur bleven immers jaarlijks een enorme hoeveelheid aan maaltijdcheques onuitgegeven. Die vervallen (of verloren) maaltijdcheques leverden de uitgevers ervan, Sodexo en Edenred, miljoenenwinst op.

Onder meer daarom trekt men nu de geldigheid op van drie naar twaalf maanden.

Vervaldatum op de cheque is doorslaggevend
Vanaf 11 augustus treedt de regel in werking. Let wel op: de geldigheidsduur die op de cheque vermeld staat is de juiste. Je maaltijdcheques van de maand juli kan je dus nog steeds slechts uitgeven tot eind september.

Bron: Vacature.com, datum: 06/08/2013

Volg Z-Staffing ook op:
https://www.facebook.com/zstaffing
http://www.linkedin.com/company/z-staffing
https://twitter.com/z_staffing

10 fouten die werkzoekende twintigers maken

zelfverzekerd-sigaar
Denk vooral niet dat je ergens recht op hebt en dat die baan vanzelf wel komt. De grootste fouten die twintigers maar blijven maken.
Coach Dani Ticktin Koplik merkt in haar werk dat veel twintigers dezelfde fouten maken tijdens het zoeken naar een baan. Ze hebben vaak het gevoel dat ze ergens recht op hebben, en hebben een probleem met autoriteit.

Ze geeft een lijst met de tien grootste fouten van twintigers:

1. Denken dat je ergens recht op hebt
Een van de gevolgen van veel te betrokken ouders is dat jongeren vaak het gevoel hebben dat ze overal recht op hebben. Zo maakte Koplik eens een stagiair mee die zijn baas op zijn eerste dag liet weten dat hij vroeg moest vertrekken voor een paardrijles. ‘Die jongen had geen idee dat dit totaal ongepast is en niet te vergeten slecht voor je carrière’, zegt Koplik.

2.Te laat beginnen met zoeken
EIgenlijk moet je na het eerste jaar van je studie al wel gaan nadenken over stages en misschien zelfs je eerste werkgever. Ga je ervan uit dat je straks zonder moeite een baan gaat vinden, dan zit het er dik in dat je te laat begint met zoeken en langer zonder werk zit dan je had verwacht.

3. Je netwerk niet gebruiken
En daarmee bedoelen we niet je ouders. Die kunnen overigens best waardevol zijn bij het zoeken naar een baan, maar vergeet niet om te netwerken tijdens je studie. Studiegenoten, docenten, stagebegeleiders, al deze mensen bewegen zich in jouw interessegebied en kunnen straks van grote waarde zijn als je eenmaal de arbeidsmarkt op gaat.

4. Een slordig en egocentrisch cv
Jonge werkzoekenden blijken vaak moeite te hebben met het opstellen van een verzorgd cv. Daarnaast leggen ze, volgens Koplik, in het cv en de sollicitatiebrief meer nadruk op wat ze zelf willen van hun carrière, dan wat ze met hun vaardigheden en kennis kunnen bijdrage aan de doelstellingen van een werkgever.

5. Sollicitatiebrieven die het cv herhalen
Veel jonge sollicitanten herkauwen hun hele cv in een sollicitatiebrief. Dat is niet de bedoeling. In de sollicitatiebrief moet je kort en bondig kunnen uitleggen waarom je bij een bedrijf wilt werken en hoe jij van toegevoegde waarde kunt zijn voor de werkgever bij wie je aan het solliciteren bent.

6. Geen onderzoek doen
Ga je solliciteren bij een bedrijf waarvan je de website heel even hebt bekeken? Dan ziet het er nu al niet goed uit voor je. Zorg er juist voor dat je alles over het bedrijf te weten komt. Zijn ze in het nieuws geweest? Wat zijn hun doelen en hoe profileren ze zichzelf op social media? Allemaal waardevolle informatie die je nodig hebt tijdens je sollicitatiegesprek.

7. Nalaten om je social media profielen op te schonen
Haal al die dronken festivalfoto’s van je profielen, of zorg ten minste dat ze verborgen zijn achter je privacy-instellingen. We zitten allemaal naar elkaar te googelen, dus mogelijke werkgevers doen dat ook. Zorg dus voor een nette online profilering en een solide LinkedIn-pagina.

8. Niet dankbaar zijn voor je kans
Koplik signaleert dat veel jonge sollicitanten er niet aan denken om de werkgever te bedanken voor zijn tijd. Laat altijd merken dat je blij bent met je kans en dat je het een voorrecht zou vinden om bij dit bedrijf te werken. Vraag ook naar de volgende stappen in het sollicitatieproces. Achteraf kun je ook een briefje of e-mail sturen waarin je nogmaals bedankt en enkele goede punten uit het gesprek benadrukt.

9. Geen eerbied tonen voor de senior
Als voorbeeld noemt Koplik de stagiair die, aan het eind van zijn stageperiode, het kantoor van de baas binnenliep en zei: ‘Kan ik je wat feedback geven over mijn stage hier?’ Jongeren er blijkbaar zo aan gewend dat ze over bij betrokken zijn, dat ze totaal geen oog hebben voor hun plek in de rangorde.

10. Te veel afgaan op vacatureteksten en beurzen
Dit geldt niet alleen voor twintigers, maar helaas voor bijna iedereen. Besteed niet te veel tijd aan online vacatureteksten en anonieme beurzen. Een baan vinden doe je eerder via mensen die je kent, dan via advertenties. Als je online of in de krant een vacature ziet staan, probeer dan iemand binnen dat bedrijf te vinden zodat je op die manier binnen kunt komen.

Bron: Intermediair.nl, datum: 02/08/2013

Sollicitatieadvies nodig? Onze Z-Staffing-consulenten helpen je graag verder. Klik hier voor onze kantoorgegevens: http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html

Z-Staffing verkrijgt Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling van VDAB

AfbeeldingVDABenpartners2

Voor het uitbouwen van onze expertise in rekrutering én opleiding van werkzoekenden hebben we bij Z-Staffing al verschillende jaren een goede samenwerking met verschillende afdelingen van de VDAB. Dit is zeker een meerwaarde in onze dienstverlening naar kandidaten en bedrijven.

Omdat we deze samenwerking in de toekomst nog willen versterken, hebben we sinds midden juli het Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling verkregen van VDAB. Hiervan kregen we gisteren 31/07/13 de officiële bevestiging.

Met dit Mandaat erkent VDAB dat Z-Staffing beschikt over de nodige infrastructuur, accommodatie, expertise, organisatiestructuur en andere noodzakelijkheden voor het inrichten van opleidingen voor werkzoekenden. Concreet betekent dit dat Z-Staffing voortaan kan intekenen op opdrachten voor opleiding van werkzoekenden, die door VDAB en/of de Provincies worden uitbesteed.

Meer info hierover vind je op de partnersite van VDAB via http://partners.vdab.be/mandaten/index.shtml.

Volg het opleidingsaanbod en ander nieuws van Z-Staffing via:
http://www.z-staffing.org
https://www.facebook.com/zstaffing
http://www.linkedin.com/company/z-staffing
https://twitter.com/z_staffing

Meer weten over andere kwaliteitscertificaten van Z-Staffing? http://z-staffing.org/zstaffing/certificeringen.html