Hoe een job in een grote winkelketen je kan helpen bij het uitbouwen van een succesvolle carrière

afbeelding ketenjobs

 

 

 

 

 

 

 

Jobs bij allerhande ketens spreken niet meteen tot de verbeelding van veel werkzoekenden. Toch kan een dergelijke werkervaring een positief effect hebben op je zoektocht naar je droomjob.

Steeds meer mensen met een bachelordiploma of hoger betreden de arbeidsmarkt terwijl het aantal beschikbare posities niet dezelfde tendens volgt. “Schoolverlaters moeten zichzelf de vraag stellen: hoe kan ik mij onderscheiden van andere sollicitanten?”, vertelt een medewerker van het Amerikaans interimbureau Hays in een interview met het magazine Forbes.

Veel afgestudeerden kunnen enkel werkervaring als stagiair voorleggen. Ze vergeten dat ervaring in een winkel of fastfoodketen zeker ook relevant kan zijn bij een sollicitatiegesprek. Zogenaamde ‘Mc-jobs’ kunnen op je cv allerhande positieve aspecten van je profiel belichten.

Verantwoordelijkheidsgevoel

In tegenstelling tot een stageplaats speel je bij een keten een niet te missen rol binnen de onderneming. Zo kan een winkel niet draaien als niemand de kassa’s bemant of als de producten niet worden aangevuld. Dergelijke taken tonen aan dat je een verantwoordelijkheidsgevoel hebt en dat je plichtsbewust bent. Twee eigenschappen die een potentiële werkgever meteen in het oog springen.

Delhaize verwacht bijvoorbeeld van haar medewerkers van de groente-en fruitafdeling dat zij gedurende de ochtendshift de verse producten voor de opening van de winkel in de rekken leggen.

Stiptheid

Mensen die werken in een keten kunnen zonder twijfel beamen dat stiptheid van cruciaal belang is. Vele grote ketens eisen van het personeel dat ze op tijd aan de slag gaan of zelfs een tijdje op voorhand verschijnen op de werkvloer. Zo verwacht de discountwinkel Action dat de werknemers een kwartier voor de aanvang van hun shift aanwezig zijn.

Communicatievaardigheden

Bij ketens werk je vaak in teamverband met andere mensen. Dergelijke ervaring dragen bij tot het opbouwen van je communicatievaardigheden. In veel gevallen word je actief betrokken bij het verdelen van de taken. Zo werk je niet alleen je ‘social skills’, maar leer je bovendien toegevingen doen. Als je daarenboven nog in contact komt met klanten, draagt dit ook bij aan je ‘commercial skills’.

Les in bescheidenheid

Door een tijdje te werken in een grootwarenhuis, een fastfoodrestaurant of een retailketen leer je niet alleen de waarde van geld kennen. Het is ook een waardevolle les in bescheidenheid. Door borden te wassen of een vloer te poetsen leer je de harde kant van het werkleven kennen en zal je beseffen dat niet alles voor het grijpen ligt in het leven.

Dergelijke ervaringen kaart je het best aan als vaardigheden op je cv. In plaats van te zeggen ‘ik heb gewerkt bij Mc Donalds’ kan je verklaren ‘ik kan goed werken in teamverband en ben een zeer stipt iemand.’ Je kan wel je werkervaring aanhalen om je beweringen te staven.

Het vacatureaanbod van Z-Staffing vind je op http://www.z-staffing.org. 

Bron: moneytalk.be

 

 

 

5 redenen om een tijdelijke job te doen

afbeelding interimjobs1

 

 

 

 

 

 

Ben je net zonder werk gevallen en opnieuw werkzoekend? Dan doe je er goed aan om tussenin enkele tijdelijke jobs te doen. We geven je enkele redenen.

Ervaring opdoen

Een interimjob is misschien niet de job van je dromen, maar toch telt elke ervaring die je opdoet. Die ervaringen zullen misschien niet meteen in het oog springen van een potentiële werkgever, maar investeren in bekwaamheid gaat veel verder dan uitsluitend werkervaring. Zo kan je onder andere je sociale vaardigheden bijschaven.

Bovendien leer je je zelf beter kennen en ontdek je wat je juist verlangt van je werk. Waar de ene job de aandacht vestigt op teamspirit, zal de ander een beroep doen op je zelfstandigheid. Op die manier ontdek je wat je sterke en zwakke punten zijn.

Een inkomen

Vanzelfsprekend brengen tijdelijke jobs ook geld in het laatje. Je bent niet altijd zeker of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering als je je ontslag hebt gegeven. Als je daar duidelijkheid in wilt scheppen, is het aangeraden om naar je uitbetalingsinstelling te stappen.

In de meeste gevallen heb je geen recht op een uitkering als je die meteen aanvraagt na je ontslag. Je kan daar wel van genieten als je na je ontslag nog vier voltijdse weken werkt.

Vakantierechten opbouwen

Als je niet aan de slag bent, bouw je geen vakantierechten op. Concreet wil dat zeggen dat je het jaar nadat je werkloos bent geweest minder recht zal hebben op vakantiedagen en vakantiegeld. Dankzij een tijdelijk job kan je de schade beperken en je vakantierechten lichtjes opbouwen.

Eigen geluk

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen zonder werk vaak ongelukkiger zijn dan hun werkende medemensen. Eén van de voornaamste redenen daarvan is dat een job je een plaats geeft in de maatschappij, het geeft je een doel.

Een uitzendjob kan je helpen om je gedachten te verzetten. Dat heeft niet alleen een positief effect op jezelf, maar ook op de mensen rond je.

Werkwilligheid aantonen

Door interimjobs te aanvaarden toon je aan dat je bereid bent om te werken. Zo’n werkattitude zal zonder enige twijfel een positief effect hebben op nakende sollicitatiegesprekken.

Weiger je verschillende uitnodigingen voor een gesprek dan laat je een negatieve indruk na. Vergeet niet dat uitzendkantoren in nauw contact staan met je potentiële werkgevers.

Je kan het aanbod van jobs bij Z-Staffing vinden op http://www.z-staffing.org. Specifieke office jobs zijn te vinden op het platform http://office.z-staffing.org

Bron: Money Talk
Datum: 8/01/15

10 trends voor de arbeidsmarkt in 2015

De arbeidsmarkt verandert in 2015. Zakenmagazine Forbes signaleerde onlangs 10 trends die we toch met jullie willen delen.
Bezuinigingen op de werkvloer en de trend om diensten meer te gaan outsourcen hebben tot een werkomgeving geleid waarin iedereen onder druk staat om relevant te blijven en zichzelf steeds te blijven ontwikkelen. Zet deze trend door? Hoe gaat de werkvloer er in 2015 uitzien?

1. Bedrijven schakelen Generatie Z in voor stages

De jongeren van Generatie Z (geboren tussen 1994 en 2010) worden een belangrijke doelgroep voor (grote) bedrijven. Bedrijven als Deloitte, Microsoft en Facebook benaderen al leerlingen van de middelbare school om stage te komen lopen. In 2015 neemt die ontwikkeling alleen maar toe. De bedrijven doen dit om talent zo snel mogelijk te scouten en om zo vroeg mogelijk brand awareness te creëren.

2. Meer millennials (geboren tussen 1980 en 2000) krijgen leidinggevende posities

Uit onderzoek blijkt dat bijna 27% van de millennials in de VS al een functie heeft als manager. Dit percentage zal alleen maar toenemen omdat millennials in 2015 het grootste percentage van de beroepsbevolking vormen. Het gevaar bestaat wel dat millennials vanwege hun leidinggevende positie gaan denken dat ze meer weten dan oudere werknemers. Verder zijn ze niet altijd goed voorbereid voor een rol als manager, omdat er vanwege de pensioenen van oudere werknemers vaak gaten ontstaan in het personeelsbestand die (te) snel weer opgevuld moeten worden.

3. Eerlijkheid wordt cruciaal voor goed leiderschap

Bedrijven worden steeds transparanter omdat de jongere generatie dat eist. Leiders kunnen niet meer alleen goed zijn in inspireren en onderwijzen; ze moeten ook eerlijk zijn en op die manier het vertrouwen van hun werknemers garanderen.

4. Het tekort aan goed opgeleide vakmensen neemt alleen maar toe

Eén van de meest gehoorde klachten van HR-medewerkers is dat ze geen goed gekwalificeerde kandidaten kunnen vinden voor bepaalde functies. Het tekort aan goed opgeleide vakmensen zal alleen maar toenemen, net zo lang tot scholen hun opleidingen meer gaan aanpassen op de arbeidsmarkt.

5. Werknemers switchen vaker van baan

Het is niet meer van deze tijd om dertig jaar bij hetzelfde bedrijf te werken. Dankzij het internet kunnen we gemakkelijk nieuwe banen vinden en ook recruiters vinden onze gegevens gemakkelijker online. We willen onszelf blijven ontwikkelen door regelmatig van baan te wisselen. Het enige wat bedrijven hiertegen kunnen doen, is een zo optimaal mogelijke werkomgeving creëren.

6. Mobiel recruiten heeft de toekomst

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment al 45% van de kandidaten op een vacature reageert via hun mobiele telefoon. Bedrijven moeten hun websites hierop aanpassen en meer mobiele applicaties ontwikkelen.

7. Social media worden gebruikt om talent aan te trekken

In 2015 gaan bedrijven meer updates op hun social media posten. Mensen werken graag bij een interessant bedrijf en als dat bedrijf een open cultuur heeft en online berichten plaatst over wat ze aan het doen zijn, dan werkt dat alleen maar in hun voordeel. De werknemers van nu willen geen persberichten en bedrijfswebsites meer, maar iets dat ‘echter’ en persoonlijker voelt.

8. Opvolgingsplanning wordt prioriteit

Vanaf volgend jaar gaan steeds meer mensen met pensioen. De gaten die zij achterlaten, moeten opgevuld worden. De planning van die opvolging wordt daarom een belangrijk thema voor bedrijven.

9. Meer vrouwen krijgen leidinggevende posities

Het aantal vrouwen met leidinggevende posities neemt in 2015 alleen maar toe. Ook het verschil in loon tussen mannen en vrouwen neemt af.

10. Mensen kiezen niet meer zo snel voor een traditionele carrière

Elk jaar zien we meer freelancers, zowel uit noodzaak als vanwege vrije keuze. Bedrijven hebben graag freelancers in dienst omdat ze goedkoper zijn. Aan de andere kant is het voor freelancers dankzij het internet veel gemakkelijker om werk te vinden. Mensen kiezen steeds vaker voor een freelance positie omdat ze graag eigen baas willen zijn.

Bron: Forbes, 12 november 2014, aspirar.nl

Alle mannen aan de macht?

genderdiversiteit

Commotie alom want de meeste namen voor ministerposten in de regering-Michel (veertien ministers en 4 staatssecretarissen) zijn bekend. ‘Vooral het kleine aantal vrouwen in de regering is frappant’, was vanmiddag al te lezen in de kranten.

Wie even googlet naar genderdiversiteit op de werkvloer, zal merken dat dit item al heel wat ‘geschreven’ is. Wij voelen ons daarom niet direct geroepen om mee te doen aan deze discussie. Voor ons lijkt het allemaal vrij simpel: Wie het meeste competenties heeft, zou de positie moeten krijgen. Bij Z-Staffing investeren we daarom ook in de competenties van onze kandidaten.

Om toch de link te leggen naar de werkvloer, plaatsen we in deze blog wel graag iets over de visie van Frank Van Marwijk, sociotherapeut en lichaamstaaldeskundige die aan bedrijven trainingen en adviezen geeft over lichaamscommunicatie. 

“De meeste kans op een fijne werksfeer is er bij een goed evenwicht tussen beide seksen”, zegt Frank Van Marwijk. “Heeft een bedrijf vooral mannen of vrouwen in dienst, dan heeft de werksfeer daaronder te lijden.” Dit is dus wel iets waar je als sollicitant of werkgever rekening mee kan houden.

Mannen begrijpen geen lichaamstaal

Het is al vaker gezegd: mannen en vrouwen communiceren verschillend. Waar vrouwen zich vooral richten op onderlinge relaties, is het voor mannen vaak belangrijk om snel resultaat te bereiken, zonder poespas en het liefst zonder hulp van anderen. “Mannen zijn in hun communicatie zo kort mogelijk om dingen snel duidelijk te maken, terwijl vrouwen betere praters zijn en vaak ook kiezen voor een spannende opbouw van hun verhaal”, zegt Van Marwijk.

Maar ook op het non-verbale vlak zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen gebruiken volgens Van Marwijk veel gezichtsexpressie en gebaren om hun bedoelingen duidelijk te maken. Mannen pikken die lichaamstaal niet altijd op en gebruiken zelf ook minder mimiek. “Dat kan ook een bron van conflicten zijn omdat vrouwen er vanuit gaan dat mannen hun non-verbale signalen wél kunnen interpreteren, terwijl die misschien niet eens worden opgemerkt.”

Vrouwelijke mannen

Mannen en vrouwen communiceren dus anders. Toch moeten we die verschillen ook niet overdrijven. Van Marwijk: “Het is namelijk mogelijk onze hersenen te trainen, en dat gebeurt door herhaalde oefening. Je ziet dat bijvoorbeeld bij mannen in sociale beroepen: zij hebben bepaalde ‘vrouwelijke’ eigenschappen ontwikkeld. Een mannelijke psycholoog of arts kan vaak goed emoties duiden en non-verbale communicatie begrijpen. En vrouwen op hun beurt kunnen zeker concreet en zakelijk zijn.”

Frank van Marwijk is initiatiefnemer van http://www.lichaamstaal.nl. Hij schreef meerdere boeken over lichaamstaal en non-verbale communicatie waaronder ‘Manipuleren kun je leren’.

Bron: Jobat.be, vkbanen.nl

Hoe schrijf je een originele motivatiebrief?

sollicitatiebriefschrijven

Het is niet altijd gemakkelijk om een motivatiebrief te schrijven. De concurrentie is moordend en als de recruiter meer dan tweehonderd cv’s ontvangt, moet je creatief uit de hoek komen zodat je cv niet in de prullenbak belandt.

Als je geen voorstander bent van een creatief cv, moet je op een andere manier positief opvallen. Hier zijn zes originele invalshoeken voor je motivatiebrief. Zo trek je de aandacht van de rekruteerder vanaf de eerste regels.

1. Gebruik cijfers

Beknopte maar grote getallen zijn een goede manier om je prestaties aan te brengen.

Bijvoorbeeld:
640 uur. 50 vrijwilligers. 8 weken. Dat is wat er nodig is voor de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling in Gent. Ik heb veel ervaring bij het organiseren van grote en succesvolle evenementen en respecteer dan ook altijd de deadlines. Daarom ben ik geschikt voor de functie van Special Event Manager.

2. Citeer

Het kan een cliché lijken, maar wanneer je het correct gebruikt, springt een citaat meteen in het oog. Kies een citaat dat iets vertelt over je ervaring, je passie en de functie waarvoor je solliciteert.

Bijvoorbeeld: Stephen R. Covey zei “Verantwoordelijkheid creëert reactiesnelheid”. Als ervaren manager, denk ik dat verantwoordelijkheid de sleutel is tot succes in een professionele omgeving. In alle managementfuncties die ik uitvoerde, moedigde ik mijn medewerkers aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor zowel hun successen als hun fouten en dat is waarom mijn manier van leidinggeven perfect past bij deze functie.

3. Vertel een anekdote

Door een persoonlijk verhaal te vertellen, krijgt de rekruteerder de kans om een facet van je persoonlijkheid te leren kennen. Omdat de zoektocht naar de juiste kandidaat niet enkel betekent dat je het juiste profiel vindt, maar ook een collega die goed past binnen het bedrijf.

Bijvoorbeeld: Toen ik heel jong was, ben ik gepassioneerd geraakt door basketbal. Het is niet alleen omdat ik van de sport zelf houd, maar ook omdat ik gefascineerd ben door de cijfers achter de scores. Door mijn passie voor sport en cijfers, denk ik dat ik de ideale kandidaat cen voor de functie van Data Analist bij BC Telenet Oostende.

4. Praat over je passies

Om te weten te komen waarom je gekwalificeerd bent voor de functie, moet de rekruteerder begrijpen waarom je voor deze carrière koos. Hij zoekt gepassioneerde kandidaten, want zij zijn het meest gemotiveerd.

Bijvoorbeeld: Content marketing, sociale media en onderzoek zijn mijn gebieden van expertise, maar ook mijn passies. Dat zijn essentiële competenties voor elke professional in digitale marketing. Deze passies, gecombineerd met mijn enthousiaste, maken van mij de ideale kandidaat voor de functie Digitale Media Manager bij ABC Marketing.

5. Doe alsof je de job al hebt

Als je je motivatiebrief schrijft, beeld je dan in dat je de job al hebt, en vertel waarom je voor dit bedrijf gekozen hebt, zoals je het aan een collega zou vertellen tijdens de koffiepauze.

Bijvoorbeeld: Toen ik zag dat Account Solution aanwerft, wist ik dat ik moest solliciteren. Ik heb altijd deel willen uitmaken van een bedrijf waar je effectief een verschil kan maken als accountant. Niet alleen zijn de klanten interessant, maar ook de missie van het bedrijf sluit helemaal aan bij mijn waarden.

6. Wees kort en krachtig

Vergeet niet dat de rekruteerders geen tijd hebben om alle kandidaturen te lezen. Een korte, maar krachtige motivatiebrief kan doorslaggevend zijn en zal ervoor zorgen dat de rekruteerder jouw brief zeker leest.

Voorbeeld: De natuur en ontwerpen zijn mijn twee grootste interesse. Ik leg daarom graag uit waarom mijn ervaringen met design het milieu kan beschermen.

 

Bron: jobs.aol.com, Vacature.com

Nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s op het werk

stress op het werk
Vanaf 1 september 2014 moeten bedrijven preventieve maatregelen nemen om alle psychosociale risico’s op het werk in te dijken. Die hebben niet langer alleen te maken met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, maar ook met stress en burn-out.

De nieuwe wetgeving die vanaf 1 september in werking treedt, stelt het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk centraal. Voortaan is er sprake van ‘psychosociale risico’s op het werk’. Daarmee verlegt de wetgever de aandacht van symptomen (stress, pesterij, burn-out) naar oorzaken en factoren die problemen in de hand werken. In het preventiebeleid moet daarom rekening gehouden worden met de psychosociale risico’s, zoals dat ook geldt voor alle andere risico’s die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers kunnen aantasten.

De nadruk wordt nog meer gelegd op het integreren van de psychosociale risicobeheersing in het globale dynamisch risicobeheersingssysteem. In het kader van de algemene risicoanalyse identificeert de werkgever in het bijzonder de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk.

Voortaan moet een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie uitgevoerd worden op vraag van een leidinggevende of het comité voor bescherming en preventie op het werk.

De werkgever blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Zowel een algemene risicoanalyse die rekening houdt met psychosociale risico’s op het werk, als een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie gebeurt met medewerking van werknemers en met de preventieadviseur psychosociale aspecten wanneer de complexiteit van de analyse het vereist.

Werknemers die menen slachtoffer te zijn van conflicten, ongezonde stress, burn-out of grensoverschrijdend gedrag, kunnen een verzoek tot een informele of formele psychosociale interventie indienen. Zo’n verzoek moet ingediend worden bij de preventieadviseur.

Werkgevers hebben tot 1 maart 2015 de tijd om hun arbeidsreglement aan te passen.

Bij Z-Staffing zijn we werkgever van onze vaste medewerkers, huishoudhulpen én onze uitzendkrachten. Wij hebben dan ook de nodige maatregelen getroffen. Onze kantoren staan steeds ter beschikking voor bijkomende vragen: http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Bron: FOD Waso en HR Square

Durf jij een carrièreswitch aan?

carriereswitch

Je werkt nu als administratief bediende, maar hebt altijd al gedroomd van een job in marketing? Of je werkt momenteel als verkoper, maar kent alles van IT en zou graag je kans in wagen als IT’er… In september starten weer heel wat opleidingen die je kan gaan volgen. Durf jij het aan om je carrière over een andere boeg te gooien? Wij geven je tips voor een geslaagde carrièreswitch.

Je bent niet alleen

Elke dag beslist wel ergens op de wereld iemand om zijn carrière een nieuwe wending te geven. Als je niet meer gelukkig bent in je job, ga dan eens praten met iemand die een carrièreswitch gemaakt heeft. Je kan ongetwijfeld veel leren van die persoon. Welke problemen heeft hij/zij ondervonden? Hoe lang heeft het geduurd voor hij/zij een job gevonden heeft? Aan de hand van het verhaal van andere mensen, kan jij beter beslissen of je echt je kans wil wagen in die andere sector.

Ben je zelf zeker van je keuze?

Als je een carrièreswitch wil maken, moet je daar zelf volledig achter staan. Ben je er zeker van dat die job je gelukkiger zal maken? Ga eventueel praten met mensen die een job uitoefenen die je interesseert. Zij kunnen je vertellen hoe hun werkdagen verlopen en wat de uitdagingen zijn in hun job, en zo kan jij gemakkelijker beslissen of dat echt iets voor jou is.

Weet wat je wil

Je kan niet zomaar bij een bedrijf gaan solliciteren en zeggen dat je ‘iets in IT wil doen’. Zorg er voor dat je heel goed weet welke job je wil. Ga eventueel op internet wat rondkijken om te ontdekken welke functies er bestaan in het domein waarin jij wil gaan werken. Lees de functiebeschrijvingen om een duidelijk beeld te krijgen van de jobs. Maar blijf realistisch: als je geen ervaring hebt in een domein en nog alles moet leren, zal je niet gemakkelijk een job vinden. Overweeg om eerst een functie aan te nemen die iets onder je niveau ligt, om dan later door te groeien naar de job die je echt wil.

Is het realistisch?

Als je jaren een 9-to-5 job hebt gedaan op een kantoor en je wil in de zorgsector gaan werken bijvoorbeeld, dan zal je carrièreswitch ook gevolgen hebben voor je privé-leven. Je zal misschien een ander uurrooster hebben, en wie weet liggen de lonen wel lager in de sector van je keuze… Ook dat zijn belangrijke factoren waar je rekening mee moet houden en die je duidelijk moet bespreken met de mensen uit je omgeving.

Volg opleidingen

Tijdens je zoektocht naar een andere job, ontdek je misschien dat je bepaalde competenties of vaardigheden mist. Ga dan op zoek naar opleidingen. Als je in je CV kan zetten dat je een opleiding hebt gevolgd, zullen bedrijven zien dat je echt gemotiveerd bent voor je carrièreswitch. Dat is zeker een pluspunt, het bewijst dat je wil bijleren.

Pas je CV aan

En wat met je CV? Je werkervaring zal weinig overtuigend overkomen als je een carrièreswitch wil maken. Je zal je moeten focussen op je competenties in je CV, en eventueel op je opleiding(en) als die relevant is/zijn voor de functie. Bekijk je CV en stel je in de plaats van de rekruteerder: welke elementen zal hij/zij belangrijk vinden voor de functie die jij zoekt. Zet bovenaan je CV eventueel je carrièredoel. Je kan dat bovenaan in een kader vermelden zodat dat het het eerste is wat een bedrijf ziet als het jouw CV bekijkt.

Profileer je

Netwerken is belangrijk als je een carrièreswitch overweegt. Als je mensen kent in de sector waar je wil werken, zal je misschien gemakkelijker een job vinden. Je kan ook via social media tonen dat jij affiniteit hebt met het domein. Post bijvoorbeeld relevante artikels op je Linkedin profiel. Ga eventueel ook naar netwerkevents waar je mensen uit de sector die je interesseert, kan leren kennen.

Z-Staffing organiseert zelf opleidingen met concreet uitzicht op werk en bovendien hebben we een uitgebreid netwerk. Op onze website vind je enkele getuigenissen: http://z-staffing.org/werknemer/getuigenissen.html

Bron: Stepstone.be

3 vragen die elke sollicitant vergeet te stellen

Een interview gekregen voor je droomjob? Super! Nu is het enkel nog een kwestie om je sollicitatiegesprek met succes af te ronden en een goede indruk te maken. Een uitstekende strategie die je kan gebruiken, is om het gesprek actief te sturen. Hoe doe je dat? Door zelf op een rustige manier vragen te stellen aan de interviewer.

Weet je alles over je toekomstige werkgever en de rol waarvoor je solliciteert? Dat vinden recruiters niet meer dan evident. Ze zijn namelijk niet zo snel onder de indruk. Maar wanneer je als kandidaat de controle van het gesprek overneemt, kan je tonen hoe geschikt je bent voor de job.

Welke vragen aan jou gesteld worden, heb je niet in de hand. Dit hangt af van het bedrijf waar je solliciteert en de recruiter die je interviewt.

De vragen die je zélf stelt, daar heb je wél controle over. En die vragen kan je perfect voorbereiden. Stel voldoende vragen om te tonen dat je intelligent, gemotiveerd en ambitieus bent. En zorg ervoor dat je je hierdoor onderscheidt van de andere kandidaten.

Wil je echt indruk maken? Stel dan volgende vragen die andere kandidaten vergeten.

1. Welke kwaliteiten zoekt u in de persoon die uw bedrijf wil aanwerven?

Dit lijkt misschien een duidelijk startpunt, maar het is voor beide partijen van belang om een duidelijk begrip te hebben van de benodigde vaardigheden en ervaring. Wanneer je vraagt hoe de ideale kandidaat eruitziet, heb je meer kansen om jezelf te bewijzen.

2. Welke mogelijkheden zijn er voor (persoonlijke) ontwikkeling in uw bedrijf?

Het is belangrijk om in een sollicitatiegesprek te tonen dat je ambitieus bent en dat je je carrière wil ontwikkelen. Elk ambitieus en vooruitziend bedrijf zoekt gelijkgestemde medewerkers. Je moet dus bewijzen dat je niet van plan bent om op je lauweren te rusten. Stel deze vraag dus, en geef jezelf de kans om te tonen hoe gedreven je bent.

3. Is er iets dat u in de beste kandidaten voor deze functie hebt gezien en dat u niet in mij ziet?

Dit is een geweldige vraag om te stellen wanneer je het gevoel hebt dat het goed zit. Deze vraag komt onverwacht en zorgt ervoor dat je de rollen in het gesprek omdraait. Het is ook een subtiele manier om te achterhalen hoe goed of hoe slecht je presteert in het selectieproces. Zit het goed? Dan krijg je een positieve bevestiging van je gevoel. Zit het minder goed dan verwacht? Dan heb je tenminste nuttige feedback gekregen.

Bron: Jobat.be

Ben je op zoek naar een job? Bekijk dan zeker het jobaanbod van Z-Staffing op www.z-staffing.org !
fotozstaffingjobs

Z-Staffing Antwerpen zoekt 30 kandidaat brand-en veiligheidswachten

flyer brand en veiligheidswachten

Werk en leef jij als een succesvolle topvoetballer?

Image

Voetbal is een mooi spel dat vandaag de dag vele harten van het Belgische volk heeft gestolen. Er zijn veel voetballers die de top willen halen. Maar wat is er nodig om aan de top te geraken? Talent, aanleg, het moet in je zitten? Ja, dat klopt. Maar niet getreurd als je iets minder bagage hebt op dit gebied. Er zijn andere succesfactoren die voor 90% je slaagkans bepalen. Talent kun je ontwikkelen door motivatie, discipline en hard werken. Volgens ons zijn deze succesfactoren toepasbaar op elke topcarrière in gelijk welk beroep. Hieronder de tips die enkele succesvolle profvoetballers gaven:

 • Werk aan je conditie en leef gezond. Eet voldoende fruit en groenten en beweeg elke dag voldoende. 
 • Werk aan je techniek en voetbal veel. Blijf werken aan je basistechniek en je balcontrole.
 • Ga naar de trainingen. Zonder training ontwikkel je je trager en gaat je conditie achteruit. Als je je trainingen vaak overslaat, dan lijkt je motivatie onvoldoende te zijn. En motivatie is de helft van het werk. Denk niet, ik kom er zo ook wel, want je vergist je.
 • Probeer van andere succesvolle voetballers of begeleiders te leren. Observeer hun techniek en vraag advies. 
 • Zorg dat je een begeleider (coach, trainer, vader, familielid,…) hebt die je stimuleert om goede beslissingen te nemen. 
 • Roken kan echt niet. Dit kost je, zelfs als je nog jong bent, een groot stuk van je conditie.
 • Alcohol drinken is ook niet goed voor je. Op een feestje een keer een pintje drinken, kan geen kwaad. Maar zeker niet op de avond voor een belangrijke wedstrijd of een zware training.
 • Drugs, het spreekt voor zich. Als je drugs gebruikt, kan je geen topsporter worden.
 • Zonder discipline red je het niet. Heb je een goede levensstijl? Slaap je voldoende?
 • Luister goed naar je begeleider en voer je opgelegde taken goed uit.
 • Zorg ervoor dat je altijd geconcentreerd bent op het veld.
 • Werk aan je voetbal-inzicht. Hiermee kun je een goede handelingssnelheid opbouwen en leer je overal een stapje voor te zijn.
 • Tenslotte moet je, ondanks al deze factoren, gewoon plezier blijven maken en iedereen verrassen met mooie acties.

Lees de rest van dit bericht